zaterdag 15 juni 2024

Kortessem: Politie opent jacht op sluikstorters (1 september 2017)

Drie op de vier Vlamingen ergeren zich aan het zwerfvuil en sluikstorten in hun buurt. Het leidt niet alleen tot een vervuiling van onze natuur maar creëert ook een onveiligheidsgevoel bij de inwoners. Al sinds 2014 is de aanpak van deze vorm van overlast dan ook een prioriteit voor Politiezone kanton Borgloon.

"Dit jaar zal de politie van kanton Borgloon voluit haar medewerking verlenen aan de handhavingsactie zwerfvuil en sluikstorten waarvan Mooimakers de drijvende kracht is. Samen met de jachtwachters van de wildbeheereenheden in de buurt, Limburgs Landschap vzw en de gemeenschapswachten en technische diensten van de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen zullen er preventieve en repressieve acties op touw gezet worden om deze ergerlijke vorm van overlast aan te pakken. Tussen 2014 en 2016 kenden we een serieuze stijging in het aantal meldingen van sluikstorten", zegt waarnemend korpschef Rohnny Maes.

"Het aantal GAS-PV’s ligt natuurlijk lager omdat het niet altijd mogelijk is om de identiteit van de sluikstorter te achterhalen. Maar we proberen altijd het achtergelaten vuil te doorzoeken op verwijzingen naar de identiteit van de dader. Dit zal tijdens de handhavingsactie niet anders zijn."

Tijdens de actie zullen ook de 5 mobiele camera's, die recent in de politiezone in gebruik genomen werden, ingezet worden om door middel van die camerabeelden de sluikstorter te kunnen herkennen. Van 4 tot 9 september 2017 heeft de actie een sensibiliserend karakter en worden folders en flyers uitgedeeld. Tussen 11 en 21 september 2017 zullen patrouilles worden ingezet met als specifieke opdracht om zwerfvuil en sluikstorten repressief aan te pakken op basis van het GAS-reglement.

Bekijk alle artikels uit Kortessem