Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 9 december 2023

Kinrooi: Asielzoekers krijgen onderdak in jeugdverblijf Woutershof Kinrooi (2 november 2023)

Vanaf maandag 6 november krijgen maximum veertig ouders en hun kinderen tijdelijk opvang in Hopper jeugdverblijf Woutershof (Molenbeersel). "Het jeugdverblijf staat leeg in de winterperiode en is een geschikte verblijfsplaats voor mensen in nood die een veilig dak boven hun hoofd zoeken. Het kabinet van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor stelde de gemeente Kinrooi op de hoogte van deze tijdelijke opvang."

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor sloegen de handen in elkaar om tijdelijke noodplaatsen voor asielzoekers te voorzien. In september vroeg Vlaams Minister Dalle aan sectororganisatie Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) welke mogelijkheden er zijn qua opvang bij de uitbaters van jeugdverblijven en hostels. Verschillende organisaties hebben aangegeven te willen helpen. De capaciteit en duurtijd die zij kunnen aanbieden verschilt van verblijf tot verblijf. Een van de sites die naar voor werd geschoven is Woutershof in Kinrooi.

Rik Vandevenne (Woutershof): "De tijdelijke opvang is een gevolg van de partnerovereenkomst die Hopper jeugdverblijf Woutershof - samen met enkele andere jeugdverblijven - afsloot met Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Die overeenkomst bepaalt dat er van 6 november 2023 tot 21 februari 2024 veertig plaatsen ter beschikking gesteld worden voor de opvang van zogenaamde verzoekers om internationale bescherming. Fedasil zal enkel gebruik maken van de jeugdverblijven indien nodig."

Burgemeester Wim Rutten: "De structurele opvangmogelijkheden voor families met kinderen voldoen niet voor de komende maanden. Om die reden zal er dus opvang in Woutershof georganiseerd worden. Er kunnen maximum veertig personen terecht tot ze naar een regulier opvangcentrum overgebracht kunnen worden. De gezinnen worden begeleid door het Rode Kruis opvangcentrum van Heusden-Zolder. Aangezien de gezinnen maar kort in Kinrooi zullen verblijven, worden ze niet als inwoner ingeschreven. Om dezelfde reden zullen de kinderen ook niet naar school gaan in Kinrooi. We willen samen met Woutershof met dit initiatief aantonen dat Kinrooi een gastvrije gemeente is."

Rik Vandevenne (Woutershof): "We zijn blij dat we deze mensen, die op de vlucht zijn, een veilig dak boven het hoofd kunnen bieden in onze gemeente. We hopen dat ze hier de nodige rust zullen vinden. Omdat Woutershof grotendeels leeg staat in deze winterperiode ligt het voor de hand om hier een winteropvang te organiseren. Ondertussen gaat het jeugdwerk op Woutershof gewoon verder. Jeugdbewegingen verblijven in deze periode in een ander gebouw op Woutershof. Er werd geen enkel verblijf geannuleerd. Misschien willen de verblijvende groepen wel een eenvoudig spelletje spelen met de kinderen van de vluchtelingen? Wie een handje wil helpen - in de keuken, spelen met de kinderen, een babbel met de mensen, boodschappen doen,... - kan zich als vrijwilliger aanmelden per mail."

Bekijk alle artikels uit Kinrooi