Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zondag 29 mei 2022

Kinrooi: Demonstratie van precisielandbouw op Agropolis (3 september 2021)

Precisielandbouw tot bij de boer brengen, dat is de doelstelling van Agropolis, PIBO-campus, PVL en de Machinecoöperatie Agropolis. Op basis van concrete noden die de afgelopen maanden in kaart werden gebracht, werden een aantal precisietechnieken gedemonstreerd waarmee de landbouwer meteen aan de slag kan. De rode draad hierbij is het gebruik van GPS-technologie, die een duidelijke meerwaarde bewijst bij de teelt van maïs en gras.

"Door de steeds striktere exploitatievoorwaarden en de steeds luidere roep naar meer duurzaamheid, zowel op economisch als ecologisch vlak, is (technologische) innovatie niet meer weg te denken. Bovendien vergroot technologie het gebruiksgemak en comfort van de landbouwer, zodat ook hier belangrijke stappen gezet kunnen worden", zegt Kristof Das van Agropolis.

Om zicht te krijgen op de concrete noden op het bedrijf, werden de afgelopen maanden enkele tientallen landbouwers geïnterviewd. Hieruit bleek dat een groot aantal landbouwers vaak nog niet vertrouwd zijn met precisietechnologie. De drempel is vrij hoog omwille van de investering die ermee gepaard gaat, of de kennis die ontbreekt bij de landbouwer. Op basis hiervan werd bij deze eerste demonstratie gekozen voor relatief laagdrempelige technologie, op basis van GPS-systemen. Deze systemen zijn breed beschikbaar op de markt en zijn als het ware de basis wanneer een landbouwer wil starten met precisielandbouw.

Femke Moors van PIBO-Campus licht enkele belangrijke resultaten toe: "Zo stelde we op ons demonstratieperceel vast dat dankzij GPS-technologie een besparing in zaadgoed tot maar liefst 10% gerealiseerd werd en ook de effectief gereden oppervlakte een stuk lager lag. Gewasstalen duiden daarnaast op de gevolgen die overlap binnen het maïsperceel heeft op het eindproduct, dat in dit geval bij de landbouwer in de kuil terecht komt. Zo blijkt dat bij overlap iedere individuele plant tot bijna 50% minder vers gewicht opleverde bij de proefoogst (27 augustus 2021) t.o.v. maïs waar geen overlap was. Bijkomend lag op het moment van de proefoogst het kolfaandeel bij overlap ruim 4% lager wat een belangrijke achterstand betekent op het moment dat de kolfvulling volop bezig is."


Demonstratiemoment precisielandbouw op Agropolis in Kinrooi
Foto: Agropolis

Bekijk alle artikels uit Kinrooi