Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be --

zaterdag 28 november 2020

Houthalen-Helchteren: Geen milieuvergunning voor uitbreiding REMO-stortplaats (21 oktober 2020)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft beslist om geen milieuvergunning toe te kennen aan de NV REMO Milieubeheer voor de uitbreiding van de REMO-stortplaats in Houthalen-Helchteren. Daar werd jaarlijks ongeveer 300.000 ton afval gestort dat niet verwerkt kan worden door recyclage of verbranding. Meer dan 55% van dat stortafval kwam van buiten Limburg.

De aanvoer van afval bij REMO werd al stopgezet op 12 juni 2020. Door de weigering kan de REMO-stortplaats op korte termijn geen activiteiten hervatten. Aangezien in Vlaanderen voldoende stortcapaciteit aanwezig is, begeleidt OVAM op vraag van de minister de Limburgse bedrijven naar een andere stortplaats.

Het REMO-dossier kent een lange historiek. Met het Closing The Circle-project poogde men enkele jaren geleden het afval terug op te graven en er maximaal waarde uit te halen. In oktober 2018 vernietigde de Raad van State echter het gewestelijk uitvoeringsplan ‘Closing the Circle’ van voormalig minister Joke Schauvliege, na bezwaren van de Limburgse Milieukoepel. Hierdoor vervielen ook de vergunningen voor de geplande uitbreiding van de REMO-stortplaats. Ook moesten twee nieuwe beslissingen genomen worden op basis van het gewestplan.

Enerzijds moest de bestendige deputatie de geschorste bouwvergunning intrekken en een nieuwe beslissing nemen. Dat laatste gebeurde eerder dit jaar, maar gaf aanleiding tot een onmiddellijke schorsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen na beroepen van onder meer de Limburgse Milieukoepel en de burgemeesters van Houthalen en Heusden-Zolder. Anderzijds moest Demir zich uitspreken over de milieuvergunning die nodig is om de stortplaats verder te kunnen exploiteren en uit te breiden.

"Een rechtsgeldige vergunning afleveren is onmogelijk op dit moment. Zo is het milieueffectenrapport gebaseerd op een totaalproject inclusief Closing the Circle, wat intussen volledig van de baan is. De uitbreiding ligt bovendien in habitat- en vogelrichtlijngebied en grenst aan het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het blijft bovendien onduidelijk of er voldoende maatregelen voorzien zijn om geurhinder tegen te gaan. Tenslotte gaat het om een ontginningsgebied maar plant men geen commerciële activiteiten met het gewonnen zand, terwijl het oppervlaktedelfstoffendecreet dat voorschrijft", zegt minister Demir.

55% van de aanvoer van stortafval bij REMO is afkomstig van buiten de provincie Limburg. Heel wat vrachtwagens met stortmateriaal reden zelfs van West- en Oost-Vlaanderen tot Houthalen-Helchteren. Voor het categorie 1-afval komt slechts 20% uit Limburg, veel meer afval is afkomstig uit Antwerpen en Luik. In Vlaanderen is bovendien voldoende stortcapaciteit voor handen om de sluiting van REMO op te vangen.

"Uiteraard kunnen Limburgse bedrijven terecht bij onze diensten van OVAM voor de zoektocht naar andere stortplaatsen. Als meewerkende overheid zoeken zij op mijn uitdrukkelijke vraag mee naar oplossingen als bedrijven die zelf niet vinden", benadrukt Demir.

Eventuele nieuwe vergunningsaanvragen voor de stortplaats komen niet terecht bij de minister, maar worden in eerste aanleg beslist door de bestendige deputatie.


Bekijk alle artikels uit Houthalen-Helchteren