Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Heusden-Zolder: Asfaltbedrijf APL in Heusden-Zolder krijgt omgevingsvergunning (1 december 2022)

Asfaltbedrijf APL in Viversel, Heusen-Zolder, krijgt na een proefvergunning van 2 jaar een langdurige omgevingsvergunning. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist. De resultaten van het emissierapport tonen aan dat de inzet van een nieuwe installatie met indirecte verwarming heeft geleid tot een verbetering van de emissies afkomstig van de asfaltbetoncentrale.

De voorbije twee jaar heeft APL een nieuwe installatie gebouwd die voor indirecte verwarming zorgt waardoor de geuremissie zou verminderen. De nieuwe installatie is sinds maart 2021 operationeel zijn. Op basis van alle gegevens beslist de minister dat het bedrijf van proefvergunning kan gaan naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

"Omdat ondanks het systeem van indirecte verwarming er nog steeds een zekere geurimpact op de omgeving te verwachten is, moet de exploitant zich blijven engageren om de best beschikbare technieken te implementeren." Daarom legt Demir een geheurbeheerplan op, dat binnen het jaar opgezet worden en uitgevoerd. Om de buurtbewoners en het gemeentebestuur meer te betrekken bij het bedrijf en het verkleinen van de hinder, verplicht Demir APL om een proactieve en open communicatie met de gemeente en de omwonenden te voeren via een frequent buurtoverleg."

"Het gemeentebestuur heeft meegedeeld dat er de afgelopen 2 jaar vanuit 26 verschillende adressen meldingen zijn binnen gekomen. De klachten worden, omwille van meteorologische omstandigheden, echter wel veelal geuit door burgers wonende in hetzelfde gebied. Het aantal klachten blijkt uit een analyse gedaald met bijna 80%, van 586 klachten in 2020 tot 161 in 2021 en 120 in 2022 (laatste maand geëxtrapoleerd)."


Bekijk alle artikels uit Heusden-Zolder