Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

woensdag 26 januari 2022

Heusden-Zolder: Minister Zuhal Demir: APL krijgt proefvergunning voor twee jaar (3 december 2020)

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir levert geen omgevingsvergunning van onbepaalde duur af voor Asfalt Productie Limburg (APL), de asfaltcentrale in Heusden-Zolder. De minister besliste een proefvergunning van 2 jaar af te leveren onder strikte voorwaarden en verwacht van APL dat ze door de ingebruikname van een nieuwe installatie voor de zomer van 2021 de vermeende geurhinder beperkt tot een aanvaardbaar niveau. Teerhoudend asfalt mag bovendien niet verwerkt worden en er moeten bijkomende metingen uitgevoerd worden op gasuitstoot die nu niet gemeten wordt. Eerder werd de omgevingsvergunning voor onbepaalde duur van Demirs voorganger vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting.

APL (Asfalt Productie Limburg) is een asfaltcentrale in Heusden-Zolder. De omgevingsvergunning voor het bedrijf werd in 2018 verleend door de deputatie, maar zowel de buurt, het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder als APL gingen in beroep. Voormalig minister Koen van den Heuvel oordeelde dat de beroepen ongegrond waren en verleende een vergunning voor onbepaalde duur. Die vergunning werd eerder dit jaar vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen waardoor minister Demir opnieuw moest oordelen over de hangende beroepen.

De grote kritiek in de bezwaren komt er vooral door geurhinder. De buurtbewoners stellen last te hebben van geurhinder wanneer er geproduceerd wordt met recyclage-asfalt en wanneer de wind verkeerd staat. Geurhinder is evenwel niet steeds goed meetbaar. De voorbije jaren is slechts 1 keer een overschrijding van de emissiegrenswaarden gemeten. Ook VITO monitort de luchtkwaliteit in Viversel al drie jaar. De resultaten geven aan dat de luchtkwaliteit niet afwijkt in vergelijking met de rest van vergelijkbare industrieterreinen in Vlaanderen. Ook de afdeling Handhaving van het departement Omgeving kon niet concluderen dat de geurhinder steeds de aanvaarbare grenzen overschreed.

Intussen heeft APL echter een nieuwe installatie in bestelling die voor indirecte verwarming zorgt en de geuremissie drastisch zou verminderen met 20 à 40%. De nieuwe installatie zou in maart 2021 operationeel zijn. "Of de nieuwe installatie effectief zal leiden tot minder hinder voor omwonenden is op dit moment enkel een veronderstelling, geen zekerheid", zegt minister Demir.

Om het zekere voor het onzekere te nemen adviseert de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie daarom om een vergunning op proef voor twee jaar te geven zodat die periode gebruikt kan worden om de objectieve geurhinder met de nieuwe installatie te monitoren. Enkel indien die monitoring positief uitdraait, is een verlenging mogelijk.

Demir volgt het advies van de GOVC en beslist een proefvergunning van twee jaar af te leveren onder strikte voorwaarden. "Zo mag teerhoudend asfalt niet verwerkt worden op de site. Er moeten bijkomende metingen uitgevoerd worden op CO, stof, SO2, NOX, TOC, PAK en benzeen wanneer de nieuwe installatie operationeel is om een volledig beeld te krijgen van de problematiek en om geen risico’s te nemen voor de gezondheid van de mensen."

De nieuwe installatie met indirecte verwarming dient ten laatste op 1 juni 2021 gerealiseerd en operationeel te zijn. Op het bedrijf is de productie van asfalt op basis van gerecycleerde asfaltgranulaten alleen maar toegelaten van zodra het systeem van indirecte verwarming van het asfalt gerealiseerd is en operationeel is op het bedrijf. Er wordt met maximaal 40% recuperatieasfalt gewerkt.
Bron: Kabinet Minister Zuhal Demir

Bekijk alle artikels uit Heusden-Zolder