donderdag 4 maart 2021

Heusden-Zolder: Kinderdagverblijf Windekind zet stappen naar fusie met vzw Stijn (8 november 2018)

De zorgsector beweegt. De grenzen tussen de kinderopvang, de jeugdzorg en de zorg voor kinderen met een handicap worden op termijn afgebouwd. Gezinnen zullen dan niet meer van de ene dienst naar de andere gestuurd worden, omdat de diensten onderling vlotter samenwerken.

Windekind en Stijn willen voortrekkers zijn en zetten de eerste stappen naar een intensieve samenwerking en integratie. Vzw Stijn is een koepel van 10 verschillende centra die diensten aanbieden aan 3.000 kinderen en volwassenen met een beperking. Zij doen dit met zo’n 2.000 personeelsleden. Kinderdagverblijf Windekind is al 26 jaar een referentie binnen de kinderopvang in Heusden-Zolder. Met 69 kindplaatsen en 25 personeelsleden is het de grootste groepsopvang in de gemeente.

Door de samenwerking pionieren beide vzw's op gebied van sector-overschrijdend werken binnen de zorg in Limburg. Er is het voordeel van netwerken en schaalvergroting, en van extra mogelijkheden voor inclusieve kinderopvang: het samen opvangen van kinderen met en zonder specifieke zorgbehoeften. vzw Stijn wil zijn aanbod op termijn ook uitbreiden naar de ouderenzorg.

"Als bestuurders zien we heel wat mogelijkheden. We kijken positief naar de toekomst waarin Windekind en Stijn samen een straffe bijdrage leveren aan de zorg van morgen", zegt Giselle Smeyers, directeur van Windekind.

"Gedeelde zorgen, gedeelde ervaring en gedeelde kosten moeten leiden tot meer middelen om bezig te zijn met de kernopdracht: dagelijkse zorg van hoge kwaliteit voor kinderen met en zonder extra zorgvraag."

INFO
http://www.kdvwindekind.be/

Bekijk alle artikels uit Heusden-Zolder