Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

donderdag 30 juni 2022

Herstappe: 5362 kandidaten op de wachtlijst van de Limburgse sociale verhuurkantoren (22 juli 2017)

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private markt en worden steeds belangrijker. Steeds meer kandidaat-huurders vinden de weg naar een SVK, zo blijkt uit de wachtlijsten. In Vlaanderen staan 48.121 mensen op een wachtlijst. Een sterke stijging, want het jaar voorheen telde deze nog 32.814 kandidaat-huurders.

Op die wachtlijst bevinden zich 5666 Limburgers, waarvan 5362 op zoek naar een woning in de eigen provincie. Dat vernam Vlaams Parlementslid An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Homans. "Er is nood aan voldoende aanbod van verhuurders die met een SVK willen samenwerken om de stijgende vraag te beantwoorden", aldus An Christiaens.

In Limburg zijn 7 sociale verhuurkantoren actief. Het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg, SVK Het Scharnier, SVK Houtvast, SVK Land van Loon, SVK Maasland, SVK Midden-Limburg en SVK Noord-Limburg. In totaal bieden ze 1581 woningen aan: 1004 appartementen, 467 huizen en 110 studio's.

Bekijk alle artikels uit Herstappe