Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 september 2023

Herk-de-Stad: Milieuvergunning voor rundveebedrijf in Herk-de-Stad (26 mei 2016)

Op donderdag 26 mei 2016 keurde de Limburgse deputatie de milieuvergunningsaanvraag goed van Mechelmans-Baerts voor een nieuw rundveebedrijf voor 350 runderen in Herk-de-Stad. 'Alle provinciale en Vlaamse adviesorganen hebben een positief advies gegeven voor deze aanvraag, evenals de milieudienst van de stad Herk-de-Stad', zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.

De aanvraag heeft betrekking op een nieuw rundveebedrijf voor 350 runderen met een stalplaats voor landbouwvoertuigen, opslag mazout, opslag groenvoeders, mestopslag en een grondwaterwinning. Het bestaand landbouwbedrijf is momenteel gevestigd in de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Er waren 68 schriftelijke bezwaren, waarvan 60 identieke.

'Bij milieuvergunningsaanvragen probeer ik steeds rekening te houden met de omwonenden en dus met het advies van het college van burgemeester en schepenen. In dit geval heeft hun advies echter geen betrekking op milieukundige aspecten van de aanvraag, wel op stedenbouwkundige. De milieukundige aspecten zijn door de eigen milieudienst van de stad Herk-de-Stad positief geƫvalueerd, evenals door de andere adviesorganen. Vanuit milieukundig aspect is er geen enkele geldige reden om de milieuvergunning niet toe te kennen.'

Vandenhove: 'Ik heb deze aanvraag ook uitvoerig overlegd met de fractieleider van sp.a Herk-de-Stad Bert Moyaers, maar ook hier zijn geen elementen uit voortgekomen die een weigering zouden rechtvaardigen. Als het stadsbestuur de nieuwe locatie wil tegenhouden zullen zij dit moeten doen op basis van de bouwvergunning. Dat kunnen ze autonoom beslissen.'

Bekijk alle artikels uit Herk-de-Stad