Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 27 september 2022

Heers: Actieplan om lokale economie te ondersteunen en te stimuleren (28 januari 2020)

Het gemeentebestuur van Heers en de UNIZO afdeling Heers-Borgloon gaan intensief samenwerken. De komende zes jaar maakt het gemeentebestuur jaarlijks 5000 euro vrij voor startende bedrijven en voegt het daar nog eens 5000 euro werkingsmiddelen voor UNIZO Heers-Borgloon aan toe om activiteiten voor ondernemers te organiseren waaronder een eindejaarsactie. Een derde pijler van de onderlinge samenwerking bestaat eruit dat het gemeentebestuur wil tegemoetkomen aan logistieke noden van startende bedrijven en ondernemingen die zich in Heers willen vestigen. De samenwerking werd op de gemeenteraad van 27 januari unaniem goedgekeurd.

UNIZO Heers-Borgloon wordt de hefboom tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Voorzitter Eric Dupain: "Op hun vraag schreef ik een plan met drie pijlers: een starterspremie, werkingsmiddelen voor onze afdeling en logistieke hulp voor bedrijven. Ik ben zeer blij dat het schepencollege de noden van de ondernemers erkent en dat wij met onze eengemaakte afdeling nog meer ten dienste kunnen staan van onze leden en ondernemers. Een starterspremie van 250 euro beschouw ik als een erkenning van de gemeente ten aanzien van de beginnende ondernemer. We hebben een reglement uitgeschreven wie in aanmerking komt voor zo'n premie en wat de startende ondernemer moet doen om die premie te bekomen. Eind van het jaar zullen we dit reglement evalueren en al dan niet bijsturen. Het staat de ondernemer vrij om wel of niet in te gaan op dit aanbod. Met de werkingsmiddelen die wij ter beschikking krijgen willen wij door middel van workshops de ondernemer informeren en hen proberen te helpen waar het kan. De vrijgemaakte middelen zorgen er ook voor dat we in december werk kunnen maken van een eindejaarsactie die we voor onze leden willen organiseren. Dat is een absolute meerwaarde om toe te treden tot onze steeds groter wordende ondernemersfamilie."

Overzicht steunmaatregelen :
- 5000 euro starterspremie per jaar opgedeeld in 250 euro per aanvraag
- 5000 euro werkingsmiddelen voor UNIZO Heers-Borgloon
- Het ter beschikking stellen van een lokaal, gebouw voor starters en/of bedrijven die zich in Heers willen vestigen.

"Wij vinden het vooral belangrijk dat er een constante dialoog is tussen de ondernemers en de gemeente. Zo komen wij beter te weten wat de noden zijn van onze lokale ondernemers. Met veel enthousiasme en een portie positiviteit zijn wij dan ook de samenwerking aangegaan om zo al te starten met drie concrete acties. Wij hopen dan ook dat wij op deze manier ons steentje bijdragen aan de lokale ondernemers", zegt schepen Sonja Houbar.


Bekijk alle artikels uit Heers