woensdag 27 oktober 2021

Hechtel-Eksel: Unieke vondsten bij opgravingen aan site toekomstige Albert Heijn (2 september 2021)

Tijdens het vooronderzoek voor de aanleg van een supermarkt van Albert Heijn in Hechtel-Eksel stootte archeologisch bedrijf J. Verrijckt op enkele waterputten en bewoningssporen daterende uit de metaaltijden en de middeleeuwen. Hierop volgden zorgvuldige opgravingswerken die nog meer unieke vondsten opleverden.

Aan de Hasseltsebaan 64-68 trekt Immo Bastien NV voor supermarktketen Albert Heijn binnenkort een nieuw winkelpand op, waar zo’n 50 mensen worden tewerkgesteld. De huidige bebouwing wordt hiervoor gesloopt.

"Tijdens vooronderzoek, bestaande uit een proefsleuvenonderzoek, stootte archeologisch bedrijf J. Verrijckt echter op meer dan 45 archeologische sporen, waaronder twee waterputten," zegt schepen van erfgoed Kelly Leenaerts.

De sporen omvatten paalkuilen, kuilen en waterputten die in de metaaltijden en de vroege/volle middeleeuwen gedateerd worden. Op basis van deze sporen en vondsten stelden zij vast dat er op de site reeds vroeg bewoning heeft plaatsgevonden.

Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de vroegste sporen van menselijke activiteit binnen het plangebied te dateren zijn in de ijzertijd (800 v.Chr. tot 57 v.Chr.). Zo leverde de oude waterput, centraal binnen het plangebied, talrijke aardewerkfragmenten op uit de (midden-)ijzertijd (475 – 250 v.Chr.). Ook werden enkele paalkuilen teruggevonden die in deze periode geplaatst kunnen worden.

In het noordelijke deel van het plangebied werden talrijke bewoningssporen (paalkuilen en kuilen) uit de middeleeuwen aangesneden, waaronder ook twee waterputten. Op basis van het gevonden aardewerk worden deze sporen in de vroege middeleeuwen gedateerd, de Karolingische periode (8e tot 10e eeuw n.Chr.) tot en met de volle middeleeuwen (ca. 1100 n.Chr.). Tijdens het veldwerk werden reeds twee structuren herkend in de sporenclusters.

"Tijdens het onderzoek bleek dat het terrein heel aantrekkelijk was om te wonen. De bewoningssporen en vooral de talrijke vondsten leren ons meer over ca. 3.000 jaar bewoning in Hechtel-Eksel. Welke nederzetting er precies aanwezig is, zal duidelijk worden bij de verdere analyse van de vondsten", zegt archeoloog Jeroen Verrijckt van studiebureau J. Verrijckt bvba.

J. Verrijckt Archeologie & advies heeft de sporen en vondsten intussen op een professionele manier geregistreerd op het terrein. Aan de hand van verdere studie kunnen ze een scherpere datering bekomen. Het vondstmateriaal wordt nadien toevertrouwd aan het erfgoeddepot van Lommel.

Foto's: Communicatie Hechtel-Eksel

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel