Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 1 maart 2024

Hechtel-Eksel: Bosland kandidaat om Nationaal Park te worden (25 juli 2021)

Enkele maanden geleden maakte de Vlaamse Regering via de Open Oproep Nationale Parken Vlaanderen 2021 bekend dat er toekomstgericht 4 Nationale Parken in Vlaanderen opgericht zullen worden. Bosland zal zich in het kader van deze oproep kandidaat stellen als Nationaal Park.

Dat Bosland een succesvol verhaal is, wordt bewezen door de internationale erkenning voor de wijze waarop het natuurbeheer en -behoud vandaag wordt uitgevoerd. Het bosbeheer is exemplarisch en getuigt daarnaast van een toekomstgerichte houding. Bosland is een veilige thuishaven voor diverse bedreigde soorten. Met een eigen Big Five (wolf, oehoe, vos, ree, everzwijn) en Magnificent Seven (nachtzwaluw, lentevuurspin,gladde slang, veldparelmoervlinder, boomleeuwerik, knoflookpad, ijsvogel) is nog maar een tipje gelicht van het rijke leven dat zich boven en ondergronds, in en onder het water bevindt. Het doordachte natuurbeheer staat in Bosland volop in functie van de biodiversiteit.

Een Nationaal Park Vlaanderen wordt gedefinieerd als een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie.

Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving.

Na een grondige analyse van de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen zijn de Boslandpartners er van overtuigd dat een Nationaal Park label past in de toekomstvisie van Bosland. Daarom zal Bosland in september 2021 een kandidatuur indienen bij de Vlaamse Overheid voor het label Nationaal Park.

De verschillende criteria - omvang en samenhang, natuurkwaliteit, unieke belevingswaarde en de gebiedscoalitie - zullen daarin duidelijk omschreven worden. De partners denken dan ook dat een Nationaal Park label zal bijdragen aan het bereiken van de ambitieuze toekomstplannen van Bosland.


INFO
Bosland is het grootste kindvriendelijke bos van Vlaanderen. Deze gigantische natuurkern van 5137 ha in Noord-Limburg strekt zich uit over de gemeenten Hechtel-Eksel, Pelt, Peer en Lommel en bestaat vooral uit bossen, heide, graslanden en beekvalleien. Bosland behoudt en ontwikkelt haar mooie en kwalitatieve natuur, maar stelt deze ook zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Daarbij staat duurzame ontwikkeling voorop: Bosland creƫert dynamiek vanuit het groen. Kom ook overdadig genieten van deze verrassende natuur. Bosland is een samenwerking tussen de 4 Boslandgemeenten, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen.Met de realisatie van straffe landmarks, van land art tot Fietsen door de Bomen, die identiteitsversterkend werken haalde Bosland de afgelopen jaren meer dan eens de wereldpers. Bezoekers worden via een kwalitatief netwerk van routestructuren geleid door het gebied.


Foto: Limburgnieuws.be

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel