vrijdag 22 januari 2021

Hechtel-Eksel: Dienstverlening gemeente en OCMW centraliseert in het gemeentehuis (3 december 2020)

Zoals ingeschreven in het meerjarenplan 2020-2025 willen gemeente en OCMW meer en makkelijker bereikbaar zijn. Een moderne, efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening is daarbij essentieel. Na de installatie van een snelloket en het werken op afspraak, voeren gemeente en OCMW nu ook een centralisering van hun dienstverlening door.

"Sinds de integratie van het OCMW in het lokaal bestuur zien we onszelf als één organisatie. Nu versmelten we de twee ook fysiek. Door ook onze dienstverlening op één locatie te laten plaatsvinden, maken we het de burger een stuk gemakkelijker", zegt burgemeester Jan Dalemans.

"Er is nu één centraal loket in het gemeentehuis, waar we inwoners doorverwijzen naar de juiste dienst. Bovendien zorgt de mix van gemeente- en OCMW-medewerkers op termijn voor een socialer beleid", verduidelijkt schepen Johan Feyen.

Inwoners die beroep willen doen op de sociale dienst, zullen in de toekomst even de straat moeten oversteken. De maatschappelijk werkers ontvangen hun bezoekers voortaan met open armen in het gemeentehuis, waar drie splinternieuwe spreekruimten werden gecreëerd.

"We kozen er bewust voor om onze hokjes te doorbreken en in te zetten op samenwerking. Vanaf december zal je in beide gebouwen dus een mix vinden van medewerkers van het gemeentebestuur en van het OCMW."Foto: Dienst Communicatie Hechtel-Eksel

Bekijk alle artikels uit Hechtel-Eksel