zaterdag 15 juni 2024

Hasselt: Studenteninspecteur Kris Delvaux (13 september 2023)

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft een nieuwe studenteninspecteur. De 48-jarige eerste inspecteur Kris Delvaux nam vanaf 1 september 2023 die taak op zich. "Met meer dan 22.000 studenten in onze politiezone heeft onze studenteninspecteur steeds zijn handen vol, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat inspecteur Delvaux dat schitterend zal doen", zegt korpschef Philip Pirard.

De studenteninspecteur is vooral een aanspreekpunt en een doorgeefluik voor de studenten. Studenten die iets te melden hebben of een politionele vraag hebben, kunnen steeds bij hem terecht.

Kersvers studenteninspecteur Delvaux heeft al een duidelijk doel: "Ik wil vooral tussen de studenten staan en een luisterend oor zijn. Zo wil ik steeds de vinger aan de pols houden in het studentenleven."

De studentenpolitie zal de komende weken al heel wat acties en evenementen op poten zetten op de campussen. Zo zullen studenten aan het begin van het academiejaar hun fiets kunnen laten labelen. Wie specifieke verkeersvragen heeft, zal ook terechtkunnen bij enkele verkeersinspecteurs die allerlei parkeer- en verkeersvragen zullen beantwoorden.

Verder organiseert de studenteninspecteur binnenkort ook infosessies over diverse politionele thema's. Tijdens zijn eerste weken zal inspecteur Delvaux echter vooral netwerken, zodat hij heel veel studenten, docenten en personeelsleden van de onderwijsinstellingen leert kennen.

Studenten en hun ouders kunnen de studenteninspecteur volgen op zijn sociale media.

De politiezone wil haar vorige studenteninspecteur Elfi Nijssen bedanken voor haar inzet. Haar job is nu in goede handen bij eerste inspecteur Kris Delvaux.Eerste inspecteur Kris Delvaux is de nieuwe studenteninspecteur
Foto: Communicatie politie LRH

Bekijk alle artikels uit Hasselt