Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

zaterdag 27 november 2021

Hasselt: Grootschalig buurtonderzoek in Kuringen (19 november 2021)

In opdracht van de stad Hasselt voert Hogeschool PXL een buurtonderzoek uit in Kuringen. "Hiermee willen we een duidelijker beeld krijgen van de hiaten in het wijkgericht netwerk en de dienstverlening naar de bewoners toe. Verder willen we de noden en de behoeften op buurt- en wijkniveau beter in kaart brengen om zo de leefbaarheid in de wijk te verhogen", zegt schepen Dymfna Meynen.

"We zijn erg verheugd dit onderzoek in opdracht van de stad Hasselt te kunnen uitvoeren," zegt Inge Pasteels, onderzoekshoofd PXL Social Work Research. "We zullen zowel alle organisaties en verenigingen van Kuringen als de inwoners zelf bevragen in verschillende fasen. Telkens brengen we de verkregen informatie terug bij de burgers waardoor beleidsaanbevelingen echt op hun maat kunnen geformuleerd worden."

Bekijk alle artikels uit Hasselt