Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

zaterdag 27 november 2021

Hasselt: Fietsbrug aan sluizencomplex Godsheide (31 oktober 2021)

In september 2020 startte provincie Limburg met de bouw van een nieuwe fietsbrug aan de sluis in Godsheide. Die fietsbrug zal een van de belangrijkste realisaties voor de Limburgse fietssnelwegen worden. Sinds zaterdagavond worden de zes brugdelen vanuit Gent ingevaren via het Albertkanaal en worden de brugdelen vervolgens op de pijlers gemonteerd. De werken nemen ongeveer 24 uur in beslag.

De nieuwe fietsbrug maakt deel uit van de Limburgse fietssnelwegen en vormt een essentieel onderdeel van de Albertkanaalroute. Die route bestaat uit de fietssnelweg (F72) die Ham met Maastricht verbindt over een traject van 33 km én de fietssnelweg (F5) die Antwerpen met Hasselt verbindt over een traject van 80 km. De fietssnelweg F72 wisselt ter hoogte van de sluis in Godsheide van oever.

"Met deze imposante werken komt de voltooiing van de fietsbrug in zicht. Na het invaren en installeren van de brugdelen wordt de constructie verder afgewerkt. Over een tweetal maanden kunnen fietsers veilig van oever wisselen over een prachtige fietsbrug. Dit is opnieuw een belangrijke stap in de uitbouw van het Limburgse fietssnelwegennetwerk", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts. "Om het comfort en de veiligheid van de fietsers te verbeteren werden ook de omgevende straten en de aansluitende wegen verkeersveilig heringericht."

"Deze fietsbrug past enerzijds in de visie van het provinciebestuur om fietsen te stimuleren, maar past anderzijds ook uitstekend in ons streven om waterbeleving te versterken", zegt Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg aan. "De fietsers zullen vanaf de brug een mooi uitzicht hebben op het Albertkanaal en het intense scheepvaartverkeer, op het sluizencomplex van Hasselt en op de pompinstallatie-waterkrachtcentrale."

De bouw van de prestigieuze brug is een initiatief van de provincie Limburg en zal in totaal 6,2 miljoen euro kosten. De provincie Limburg, de Vlaamse Waterweg en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) financieren het project. De tijdelijke vereniging Hye-Aelterman staat in voor de realisatie van het project. De brug werd ontworpen door studiebureau Sweco. Zij staan ook in voor de opvolging van het project.De fietsbrug bestaat uit 6 brugdelen die alles samen meer dan 500 ton staal bevatten. De brugdelen kwamen per schip uit Gent. Het grootste brugdeel is 44 meter lang en weegt 130 ton. De volledige fietsbrug is 200 meter lang en 6 meter breed. De fietser zal 10 meter boven het wateroppervlak fietsen.Het belang van de nieuwe fietsbrug voor het Limburgse fietsverkeer werd in het verleden al vergeleken met het belang van het Klaverblad in Lummen voor het autoverkeer in de provincie. De brug vormt immers het hart van de Limburgse fietssnelwegen en ook het toeristisch fietsroutenetwerk zal gebruikmaken van de brug.
Foto: Persdienst provincie Limburg / gedeputeerde Lambrechts

Bekijk alle artikels uit Hasselt