Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Hasselt: 45.000 oproepen op jaarbasis in politiezone LRH (2 april 2021)

De jaarcijfers van de politie Limburg Regio Hoofdstad zagen er in 2020 volledig anders uit dan de jaren voordien. De belangrijkste oorzaak: de coronacrisis.

Volgens de cijfers is de criminaliteit in de politiezone LRH vorig jaar licht gestegen van 10.651 feiten in 2019 naar 11.499 feiten in 2020. Maar toch zijn bijna alle klassieke vormen van criminaliteit zoals diefstallen en inbraken gedaald. Coronapv's en internetcriminaliteit zorgden ervoor dat het totaal aantal feiten toch een lichte stijging kende.

In 2020 kreeg de politiezone bijna 45.000 oproepen binnen, dit is een lichte daling ten opzichte van het jaar voordien. Er kwamen meer dan 2.000 meldingen binnen die betrekking hadden op corona. Ook voor parkeerinbreuken, verkeersongevallen en moeilijkheden met personen werd de politie vorig jaar regelmatig opgeroepen. Het aantal effectief uitgevoerde interventies bleef stabiel rond de 31.000.

Bijna alle klassieke vormen van criminaliteit zijn, grotendeels omwille van corona, het afgelopen jaar gedaald in de politiezone. De meest spectaculaire daling werd opgetekend bij de zakkenrollerij: 75% minder feiten ten opzichte van 2019. Ook het aantal fietsdiefstallen (- 44%), inbraken (- 34%) en winkeldiefstallen (- 35%) daalde aanzienlijk. In tegenstelling tot wat men had verwacht, is ook het intrafamiliaal geweld afgenomen: van 625 gevallen in 2019 naar 541 feiten in 2020. Het aantal druggerelateerde feiten bleef stabiel.

Ook stelde de politiezone vast dat de overlast het afgelopen jaar gedaald is. In 2019 werden er 2.603 feiten gemeld, vorig jaar waren het er 2.200. Druggebruik, beschadigingen en openbare dronkenschap bleven de belangrijkste oorzaken van overlast.

In 2020 stelde de politie LRH 2.374 coronapv’s op. Dit is meer dan 20% van alle gerechtelijke pv’s die er tijdens het jaar werden opgemaakt. Daarnaast was er uiteraard de explosieve groei van de internetcriminaliteit. In 2020 werden er in de politiezone niet minder dan 917 inwoners opgelicht via het internet. Een jaar voordien waren er dit nog 258.

Omwille van het feit dat we ons het afgelopen jaar veel minder verplaatsten, is ook het aantal verkeersongevallen afgenomen. Vorig jaar moesten politieploegen 381 keer uitrukken om een ongeval vast te stellen. De voorgaande jaren lag het aantal ongevallen steeds boven de 500.Bekijk alle artikels uit Hasselt