Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 25 september 2020

Hasselt: Veilige fietsverbinding doorheen Simpernelstraat verbindt jaagpad met Gebrandestraat (5 februari 2020)

De komende jaren wil het Hasseltse stadsbestuur sterk investeren in de verdere uitbouw van veilige fietsverbindingen. Zo ook in de Simpernelstraat en Gebrandestraat, waar een nieuw fietspad het jaagpad via de Simpernelstraat met de Gebrandestraat moet verbinden. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, starten de werken op 17 februari.

Het afgelopen jaar legde de stad Hasselt maar liefst 12 kilometer nieuwe fietspaden aan. Zo werd onder andere de fietslus rondom de Groene Boulevard verder vervolledigd, kregen fietsers in de Albertkanaalstraat en Overdemerstraat een verhoogd dubbelrichtingsfietspad en verbindt een nieuw fietspad de sluis in Godsheide met de binnenstad.

"Een goed begin", zegt schepen van Openbare Werken Laurence Libert. "Maar we zijn als bestuursploeg erg ambitieus. De komende jaren willen we een veelvoud aanleggen. Het verbeteren van de fietsinfrastructuur vormt zeer bewust een speerpunt binnen ons bestuursakkoord. De verkeerdruk op onze autowegen neemt alsmaar toe, met opstoppingen tijdens de spitsmomenten tot gevolg. Het verder faciliteren van de duurzame alternatieven zoals de fiets vormt hiervoor de uitkomst. Willen we mensen aanmoedigen om meer gebruik te maken van de fiets, dan moet de fietser ook een volwaardige plaats in het verkeer krijgen."

"Daarom gaan we ons netwerk van veilige fietsverbindingen gevoelig uitbreiden. Een eerste project waarmee we van start gaan is de aanleg van een verhoogde dubbelrichtingsfietsverbinding dat via de Simpernelstraat de Gebrandestraat met het jaagpad langs het Albertkanaal verbindt. Vandaag moeten fietsers er zich tussen het autoverkeer begeven, net op een stukje straat dat omwille van de rechtlijnigheid verschillende chauffeurs inspireert om te snel te rijden."

"Concreet leggen we vooraan de Simpernelstraat en ter hoogte van de aansluiting met de Gebrandestraat (zone A op plan) een verhoogd dubbelrichtingsfietspad uit beton op de berm en een klein gedeelte van de bestaande rijweg aan. Ook de rijweg zelf krijgt aan het begin van de Simpernelstraat een nieuwe verharding uit asfaltbeton. Vanaf het punt waar de Simpernelstraat verbreedt (B op plan), leggen we het fietspad grotendeels op de rijweg aan. Hierdoor wordt de straat er minder breed, hetgeen het verkeer wat moet afremmen. De bestaande verharding van de rijweg blijft er behouden. In de Gebrandestraat (zone C) trekken we het dubbelrichtingsfietspad door tot aan de oversteekplaats en voeren we op de rijweg herstellingswerken door. Bij goede weersomstandigheden duren de werken in totaal zo'n zes weken. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, sluiten we gedurende de hele periode het begin van de Simpernelstraat af voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Braambessenstraat."


Bekijk alle artikels uit Hasselt