woensdag 20 januari 2021

Hasselt: PXL start met opleiding Transportplanner en douane (8 december 2015)

Vanaf januari 2016 gaat Hogeschool PXL een kortlopende opleiding ‘Transportplanner en douane’ inrichten. Deze opleiding bestaat uit 8 modules gespreid over 20 lesdagen, afgewisseld met e-learning en casestudy’s.

Deze modulaire opleiding komt er op vraag van de logistieke sector. De vraag naar goede planners is groot, maar heel wat vacatures geraken niet ingevuld omdat veel kandidaten niet over de nodige kennis beschikken waar de sector om vraagt. Kennis over douane moet bijvoorbeeld verder gaan dan enkel de formaliteiten.

Daarnaast is de transportsector continu in evolutie. Er is met andere woorden nood aan bijscholing voor personeelsleden. Vandaar de vraag voor een opleiding. Zowel voor nieuwe transportplanners als bestaande medewerkers die binnen het bedrijf van job willen wisselen.

De kortlopende opleiding transportplanner en douane combineert theorie met praktische cases. Ze richt zich tot professionals met een brede interesse voor logistiek, van personen die het beroep willen aanleren tot bestaande transportplanners die nood hebben aan bijscholing.

Rode draad doorheen deze opleiding is dat transportplanners voortdurend op de hoogte moeten blijven van veranderingen, zoals wijzigingen in wetgeving en rij- en rusttijden. Alle aspecten komen aan bod, met een groot aantal praktijkopdrachten.

Pascal Vranken, COO van H.Essers: “Met deze opleiding heeft de vzw Transport&Logistiek-, promotie-, studie- en opleidingscentrum – een onderdeel van de Limburgse transportfederatie VVL-Febetra – perfect ingespeeld op een behoefte die algemeen aanwezig is binnen de Limburgse transportondernemingen, of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van transport en douane activiteiten. Met Hogeschool PXL als partner, is men in geslaagd een kwalitatief hoogstaand opleidingspakket aan te bieden, met voldoende accenten vanuit de praktijk. Vast en zeker een toegevoegde waarde.”

Ben Lambrechts, algemeen directeur van Hogeschool PXL: “We moeten blijven investeren in talent. Want investeren in talent is investeren in de toekomst. Mensen met de juiste competenties, met een hoofd, handen en een hart zijn broodnodig. Dat geldt ook voor de transportsector, die een cruciale rol speelt in de Limburgse economie. De sector vraagt om degelijk opgeleide werkkrachten. Door goed samen te werken met de transportbedrijven kan Hogeschool PXL opleidingen aanbieden die op maat zijn van de logistieke sector.”

De opleiding gaat van start op 11 januari 2016 en kan ook modulair gevolgd worden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 6250 euro inclusief lesmateriaal. Cursisten die slagen voor de volledige opleiding krijgen een certificaat.

Bekijk alle artikels uit Hasselt