Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Hamont-Achel: Stadsbestuur pakt leegstand aan (4 april 2024)

De stad Hamont-Achel zet in op het actief opsporen, registreren van leegstand. Dit om verkrotting en verwaarlozing van woningen en gebouwen tegen te gaan en de leegstaande panden zo snel mogelijk terug op de (huur)markt te krijgen. Het stadsbestuur acht het namelijk onverantwoord dat er in tijden van hoge grond- en woningprijzen en de grote schaarste aan kwaliteitsvolle huurwoningen panden blijven leegstaan.

Bekijk alle artikels uit Hamont-Achel