Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Hamont-Achel: Nieuwe sporthal De Koekoek Hamont-Achel (31 januari 2024)

Op dinsdag 30 januari keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal De Koekoek goed, alsook de afbraak van de oude. In mei 2023 kreeg aannemer Vanhout.pro geen vergunning omdat er niet voldaan werd aan de normen van toegankelijkheid en op basis van de ingediende bezwaren. Het dossier werd grondig herwerkt en in september 2023 opnieuw ingediend. Aan het ontwerp en de grootte van de sporthal werd niets aangepast. De sporthal zal wel een meter lager zijn dan in de eerste aanvraag. Dit omdat de regelgeving van de hoogte voor de volleybalcompetitie door volley Vlaanderen aangepast werd van 10 naar 9 meter.

In het herwerkte dossier wordt ook ingezet op meer groen en minder verharding. Zo wordt de sporthal 2,5 meter verschoven naar het noorden om drie waardevolle lindebomen te behouden. Daarnaast werd er een uitgebreidere MER-screening opgemaakt om meer duidelijkheid te bieden bij mogelijke effecten op vlak van mobiliteit, bodem, water, luchtkwaliteit, geluid, biodiversiteit, licht en onroerend erfgoed.

Er werden meerdere bezwaren ingediend tegen de bouw van de sporthal. De aangebrachte argumenten konden echter weerlegd worden op basis van het herwerkte dossier. Dat betekent dat de voorbereidende werken zouden kunnen starten in april 2024.

De nieuwe sporthal wordt gebouwd naast de oude. Dat betekent dat de sporthal open kan blijven totdat de nieuwe sporthal in gebruik kan worden genomen. Dat zal vermoedelijk tegen de zomer van 2025 zijn.Op dinsdag 30 januari keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal De Koekoek goed
Foto: Communicatie Hamont-Achel

Bekijk alle artikels uit Hamont-Achel