Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 27 januari 2023

Hamont-Achel: Onderzoek naar PFAS in Hamont-Achel (29 juli 2022)

Naar aanleiding van de verhoogde aandacht voor bodemverontreiniging met PFAS (een groep van perfluorverbindingen zoals bijvoorbeeld PFOS en PFOA) worden mogelijke gronden met een verhoogd risico op verontreiniging met PFAS door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) geïnventariseerd. Prioritair voert men hiertoe verkennende bodemonderzoeken uit op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar in het verleden zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust.

"Ook in Hamont-Achel heeft de OVAM zo’n verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS laten uitvoeren. Dat onderzoek was gericht op de locatie van het voormalige bedrijf Playgo te Remise 3 in onze gemeente. Op deze site vond men duidelijke aanwijzingen van bodemvervuiling met PFAS: in het grondwater werd verontreiniging met deze stoffen vastgesteld. Dit ter hoogte van de voormalige brand die in 2010 plaatsgevonden heeft in het bedrijf dat vroeger op deze locatie gelegen was."

"Voor de omwonenden van Remise 3 is er nu een risico op herhaaldelijke blootstelling. Zij werden hierover geïnformeerd via een bewonersbrief. Omdat nog niet alle wetenschappelijke kennis aanwezig is, worden door het Agentschap Zorg en Gezondheid voorzorgsmaatregelen aanbevolen om de blootstelling aan PFAS te beperken. Deze maatregelen – http://www.hamont-achel.be/pfas – kunnen veranderen in tijd, ruimte en inhoud naargelang er meer data en inzicht beschikbaar komen", aldus het stadsbestuur.


Bekijk alle artikels uit Hamont-Achel