Toenemende nood aan extra opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen

woensdag 22 mei 2024

Halen: Lokale veiligheidsmonitor politiezone Limburg Regio Hoofdstad (6 december 2022)

1400 inwoners van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (Diepenbeek, Halen, Hasselt, Herk-de-Stad, Lummen en Zonhoven) werden op basis van toeval en proportioneel naar gelang het aantal inwoners van de verschillende gemeenten geselecteerd om deel te nemen aan de bevraging. 5% van de bevraagden komt uit Halen, 8% uit Herk-de-Stad, 10% uit Lummen, 12% uit Diepenbeek, 14% uit Zonhoven en 51% uit Hasselt. Bij de selectie werd ook rekening gehouden met leeftijd, geslacht en de beroepssituatie. 738 bewoners vulden de vragenlijst in waardoor de bevraging representatief voor de subjectieve veiligheid in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is.

Na analyse van de bevraging blijkt dat verkeersgerelateerde overlast het meest storend is. 63% van de bevraagden ergert zich aan onaangepaste snelheid, 34% aan hinderlijk parkeren, 34% aan agressief verkeersgedrag, 33% aan zwaar vervoer en 30% aan geluidshinder door verkeer. Daarnaast ligt 23% van de bevraagden wakker van woninginbraken en 21% van fiets- en bromfietsdiefstallen. Zakkenrollerij, op straat lastiggevallen worden en motor- en bromfietsdiefstallen scoren het laagst als buurtprobleem.

69% van de bevraagden voelt zich zelden of nooit onveilig. Slechts 1% voelt zich altijd onveilig. Wat wel blijkt, is dat het onveiligheidsgevoel groter is naarmate de bevraagde vindt dat zij of hij in een onverzorgde buurt woont. Alle respondenten (92%) vinden de buurt waarin ze wonen verzorgd. Slechts 1% vindt haar of zijn buurt heel onverzorgd. Om die reden is het dan ook essentieel dat de wijkinspecteur in de buurt aanwezig is en toezicht houdt op het uitzicht van de buurt.

In de bevraging werd ook onderzocht of de burger haar of zijn gedrag aanpast aan het onveiligheidsgevoel. We stellen vast dat toch 29% van de bevraagden de deuren dichthouden voor onbekenden. 65% van hen zijn gepensioneerden en werklozen/werkzoekenden. Slechts een klein percentage (10%) vermijdt bepaalde plekken in de gemeente en 14% vermijdt om bij duisternis weg te gaan.

Verder werd onderzocht van welke feiten de bevraagden slachtoffer werden en of ze van die feiten ook aangifte deden. Phishing staat bovenaan de resultaten. Maar liefst 44% van de bevraagden werd er slachtoffer van. Daarna volgt oplichting via internet (29% van de bevraagden werd slachtoffer). 8% werd slachtoffer van hacking of een computerinbraak, 8% van psychisch geweld en 6% van fiets- of stepdiefstal. Wat opvalt, is dat slechts 12% van de slachtoffers van phishing, oplichting via internet en hacking of computerinbraak ook effectief aangifte doen. Diefstallen met geweld worden voor 100% aangegeven. Er is ook een hoge aangiftebereidheid voor woninginbraken (74%), vluchtmisdrijven (59%) en diefstallen zonder geweld (49%).

Het grootste deel van de bevraagden is vrij goed op de hoogte van het bestaande aanbod van preventieve maatregelen (fietsgraveeracties, inbraakpreventie …). 59% tot 74% van de bevraagden wil er in de toekomst ook gebruik van maken.

Tevens blijkt dat de burger zeer tevreden is over de houding en het gedrag van de politiemensen (74%). 14% vindt wel dat de politie te weinig op straat aanwezig is.

De helft van de bevraagden kent haar of zijn wijkinspecteur niet maar geeft ook aan haar of hem enkel bij problemen te willen ontmoeten. Van de bevraagden nam 27% contact op met de politie Limburg Regio Hoofdstad in de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging. Ze deden dat vooral om een delict aan te geven (21%), om hulp of info te vragen (13%) of omwille van een administratieve afhandeling (11%).Bekijk alle artikels uit Halen