Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

woensdag 17 augustus 2022

Halen: Milieupolitie officieel van start (3 februari 2020)

In januari hebben de twee leden van de milieupolitie van de politie Limburg Regio Hoofdstad officieel de eed afgelegd. Deze nieuwe dienst binnen de politiezone kan nu officieel van start gaan.

De milieupolitie van de zone Limburg Regio Hoofdstad bestaat uit één hoofdinspecteur en één inspecteur. Deze twee politiemensen hebben een jaar lang een intensieve opleiding tot milieutoezichthouder gevolgd. Vanaf 2019 heeft dit team zich reeds ontfermd over alle milieudossiers binnen de politiezone. Het afgelopen jaar hebben zij niet minder dan 220 tussenkomsten gedaan. Deze interventies hebben uiteindelijk geleid tot 71 processen-verbaal.

Eind januari hebben de leden van de milieupolitie officieel de eed afgelegd. "Nu ze officieel aangesteld zijn als milieutoezichthouder hebben ze een pak meer bevoegdheden", zegt korpschef Philip Pirard.

De aard van de zaken waar de milieupolitie zich mee bezighoudt, is erg uiteenlopend. Dit kan onder andere gaan over grote sluikstortdossiers, gevallen van bodem-, lucht- of waterverontreiniging of geluidsoverlast.

"We spreken dan over dossiers waarin er bijvoorbeeld verder onderzoek vereist is of waarbij er sprake is van georganiseerde criminaliteit. Ook zaken die de gemeentegrenzen overschrijden of een impact hebben op de volksgezondheid of veiligheid komen bij onze milieupolitie terecht." De milieupolitie is zowel bevoegd voor particulieren als voor bedrijven.

"Belangrijk om te vermelden is dat wij de gemeentelijke milieuambtenaar niet gaan vervangen. Wij gaan hen vooral bijstaan in moeilijke en omvangrijke dossiers. Het is de bedoeling dat we allemaal samen de problematiek aanpakken."


Bekijk alle artikels uit Halen