Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 13 augustus 2022

Halen: Inwoners politiezone Limburg Regio Hoofdstad voelen zich veilig (6 maart 2019)

Uit de lokale veiligheidsmonitor die vorig jaar in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is uitgevoerd, blijkt dat bijna 80% van de bevraagden zich zelden of nooit onveilig voelt. Bijna evenveel mensen zijn in het algemeen tevreden over hun politie.

In 2018 werd er in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad een lokale veiligheidsmonitor uitgevoerd. De veiligheidsmonitor is een enquête van de federale politie waarin gepeild wordt naar het veiligheidsgevoel van burgers. 952 inwoners van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad hebben de bevraging ingevuld. Zij werden geselecteerd op basis van een steekproef.

78% van de bevraagden voelt zich zelden of nooit onveilig in zijn of haar buurt. 18% voelt zich soms onveilig. Opmerkelijk is dat het onveiligheidsgevoel groter wordt wanneer men in een onverzorgde buurt woont.Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners verkeersgerelateerde overlast als meest storende probleem in hun buurt ervaren. Hierbij gaat het dan vooral over onaangepaste snelheid, hinderlijk parkeren en agressief rijgedrag. Daarnaast ergeren inwoners zich vooral aan sluikstorten en zwerfvuil.

In de enquête werd er ook gepeild naar hoe tevreden inwoners zijn over de werking van de politie Limburg Regio Hoofdstad. 70% van de bevraagden is over het algemeen tevreden over de politie. Vooral de houding en het gedrag van de politie-inspecteurs wordt positief beoordeeld. De aanwezigheid van de politie op straat kan volgens de respondenten wel beter. Bijna 15% van de bevraagden vindt dat de politie te weinig op straat is.

"Deze veiligheidsmonitor is voor onze politiezone een belangrijk werkinstrument", zegt korpschef Philip Pirard. "Over het algemeen voelen onze inwoners zich veilig en zijn ze tevreden over de werking van hun politiezone maar er zijn uiteraard ook werkpunten naar boven gekomen. Hier gaan we dan ook mee aan de slag."

Zo zal er onder andere gewerkt worden aan het bekend maken van de wijkinspecteurs, de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten en de aanwezigheid van de politie op straat. De veiligheidsmonitor zal ook gebruikt worden bij het bepalen van de prioriteiten van de politiezone voor de komende jaren. Deze prioriteiten worden vastgelegd in een Zonaal Veiligheidsplan.


Bekijk alle artikels uit Halen