Stuur je tekst met foto: info@limburgnieuws.be

vrijdag 1 maart 2024

Genk: De druk is nog niet van de ketel: Boerenbond herhaalt oproep aan Vlaamse regering voor tastbare garanties (9 februari 2024)

Landbouwers zijn na jaren van stille frustratie de voorbije weken overgegaan tot luidkeels protest. In de marge van de informele raad van ministers voor concurrentievermogen, voerden Boerenbond en Groene Kring vandaag opnieuw actie. De landbouwers kwamen met 600 tractoren ter plaatse.

Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens herhaalde zijn vraag voor meer rechtszekerheid, eerlijke prijzen en minder administratieve last. De Vlaamse regering kocht zich dinsdagavond tijd. Minister-president Jambon gaf aan dat er binnen de Vlaamse regering verdeeldheid was over de bescherming van de landbouwgrond. Het is intussen vrijdag en de landbouwers wachten nog steeds tot de regering opnieuw aan tafel gaat en haar verantwoordelijkheid neemt.

"De aanwezigheid van honderden landbouwers vandaag bewijst dat de ongerustheid bij de landbouwers niet is gaan liggen. De landbouwsector heeft nood aan perspectief voor de toekomst. De minister-president heeft enkele dagen gevraagd om de verdeeldheid in zijn regering op te lossen. Wij verwachten nu kortelings een uitnodiging om de gesprekken aan te vatten", aldus Lode Ceyssens.


Bekijk alle artikels uit Genk