Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

dinsdag 18 januari 2022

Genk: Spectaculaire daling snelheid dankzij trajectcontroles (13 januari 2022)

Afgelopen maand voerde stad Genk twee trajectcontroles in, als proef voor en aanloop naar de invoering van in totaal elf trajectcontroles. Een evaluatie van de cijfers van december maakt duidelijk dat de snelheid op de eerste twee tracés spectaculair gedaald is. 98,5 % van de chauffeurs hield zich aan de snelheid, versus gemiddeld 87 % tijdens de mobiele controles door PZ Carma in zone 50 het voorbije jaar.

Burgemeester Wim Dries: "We voeren de trajectcontroles in omdat er op een aantal plaatsen in Genk structureel te snel gereden wordt door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders/overtreders. Hier wil de stad paal en perk aan stellen, verkeersveiligheid is en blijft voor ons beleid een prioritaire doelstelling. Overdreven snelheid en geluidsoverlast door het verkeer is een van de grootste bezorgdheden van de Genkenaar. Met de invoering van de trajectcontroles willen we een gedragsverandering teweeg brengen, niet enkel op de tracés maar ook op alle andere wegen."

"In december werden er 2.180 GAS-boetes uitgeschreven voor een totaal bedrag van 120.239 euro. Inkomsten die we goed kunnen gebruiken om nog meer te investeren in verkeersveiligheid. GAS-boetes kunnen enkel toegepast worden in zone 30 en zone 50 waarbij de snelheidsovertreding niet meer dan 20 kilometer per uur kan zijn. Snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/h. worden door de politie overgemaakt aan het parket.”

Enkele cijfers:
1.280 (41 per dag) werden er uitgeschreven op het tracé van de E. Van Dorenlaan en 900 (22 per dag) op de Rozenkranslaan.
van de 2.180 dossiers betreft het 957 Genkenaren en 1.223 niet-Genkenaren.
het merendeel van de GAS-boetes, zijnde 2.057 boetes, is een geldboete van 53 euro.
95 % van de boetes gaan over een snelheidsovertreding van 1 tot 10 kilometer per uur te snel (na technische correctie). 5 % van de wagens die in overtreding zijn, rijden sneller dan 60 km per uur op deze trajecten.
Er is een duidelijk verschil tussen het aantal wagens per dag en per tracé:

De komende weken rolt stad Genk de volgende trajectcontroles uit:

01/12/21 : Rozenkranslaan en E. Vandorenlaan
03/01/22 : Weg naar As 1 (84 - 176) + Hoogstraat + Sledderloweg
17/01/22 : Bergbeemdstraat + Boxbergstraat + Noordlaan
24/01/22 : Weg naar As 2 (268 – 346) + Tennislaan + Guillaume LambertlaanBekijk alle artikels uit Genk