donderdag 13 mei 2021

Genk: Nieuwe windturbine in Genk (30 april 2021)

Volgende week (de week van 3 mei) worden de grote onderdelen van de nieuwe windturbine die Limburg win(d)t bouwt in de industriezone Genk Zuid, met nachtelijke transporten aangeleverd. Daarna wordt de eigenlijke opbouw van de windturbine aangevat.

Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Limburg wind cv. De nieuwe windturbine zal groene stroom produceren voor 2.500 gezinnen en een CO2-uitstoot van 4.000 ton per jaar vermijden.

Volgende week worden de grote onderdelen van de nieuwe windturbine in verschillende transporten op de werf geleverd. Het gaat onder meer om de wieken, elk met een lengte van 61 meter en een gewicht van meer dan 20 ton, en de grote torensecties die bovenop de reeds gebouwde betonnen torendelen worden geplaatst. Eerder werden al de gondel (machinekamer) met een gewicht van meer dan 40 ton en de rotor (het onderdeel waar de wieken samenkomen) op de werf geleverd.

Limburg win(d)t nv bouwt in Genk een windturbine van het type Enercon E126 met een ashoogte van 135 meter. Indien alles volgens planning verloopt is de indienstname van de windturbine voorzien in de zomer.Bouw van de windturbine in Genk. Foto: Limburg win(d)t

Bekijk alle artikels uit Genk