zaterdag 15 juni 2024

Genk: Dierenasiel Genk: Nieuwe locatie, dubbel zo groot (19 maart 2021)

Dat het Genkse Dierenasiel niet kan blijven op de huidige locatie langs de Europalaan, was al enkele jaren geweten. Na een vooronderzoek dat de noden van het asiel moest matchen met mogelijke locaties, is een terrein van 2 hectare op het industrieterrein van Genk-Noord uit de bus gekomen. Een verhuis naar deze locatie laat het asiel niet alleen toe de werking grondig te vernieuwen. Dit betekent meteen ook een verdubbeling in oppervlakte en dat biedt heel wat opportuniteiten, bijvoorbeeld voor de aanleg van een losloopweide.

Het provinciebestuur verklaart zich alvast bereid fors mee te investeren in deze herlocalisatie en maakt 1,5 miljoen euro vrij en zet hiermee een volgende stap in het gebiedsdekkende provinciale opvangplan voor ronddolende dieren, uniek in Vlaanderen. Voor 2025 moet de verhuis een feit zijn.

Dierenasiel Genk is het grootste dierenasiel van onze provincie. 11 gemeenten zijn bij dit asiel aangesloten en mogelijk worden er dat in de toekomst 14. Daarmee bedient dit asiel de helft van alle Limburgers. Jaarlijks is deze vzw goed voor de opvang van zo’n 900 honden en 1200 katten. Op dit moment ligt het asiel langs de Europalaan, even buiten het Genkse stadscentrum, op de site van het vroegere slachthuis. Echter, al enkele jaren is duidelijk dat het asiel daar niet kan blijven, want in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) is dit gebied in feite ingekleurd als natuurgebied. Het is op de huidige locatie dan ook niet mogelijk om uit te breiden of te investeren in de nodige renovatie en modernisering van de infrastructuur.

En dus is Dierenasiel Genk in overleg met het Genkse stadsbestuur op zoek naar een mogelijke nieuwe locatie. "Uit een behoefteonderzoek van het dierenasiel bleek ook dat de huidige oppervlakte van 1 hectare niet meer voldoet aan de noden en dat het dubbele nodig is om een moderne werking verder te kunnen uitbouwen. Onze diensten zijn daarom op zoek gegaan naar een duurzame langetermijnoplossing voor het dierenasiel, die bovendien voldoende groot is", legt schepen van dierenwelzijn Anniek Nagels uit. "Die hebben we nu gevonden. Uit ons vooronderzoek blijkt dat een terrein van 2 hectare op het industriegebied Genk-Noord, gelegen op de kruising van de Woudstraat met de Hengelhoefstraat, lijkt te voldoen aan alle eisen. Dit terrein is bovendien in eigendom van de stad, wat de zaken uiteraard gemakkelijker maakt."

Het gebied van twee hectare grenst aan enkele bedrijven van het industriegebied aan de ene kant en aan de autostrade aan een andere zijde. Verder is ook het provinciaal domein Hengelhoef een directe buur.

Het dossier van het dierenasiel is overigens een dossier waarin Genk niet de enige betrokken gemeente is. Op dit moment 11 en in de toekomst mogelijk 14 gemeenten worden door dit dierenasiel bediend. Dat past in het provinciaal opvangplan voor ronddolende dieren, een ambitieus plan waar het provinciebestuur al sinds 1997 aan timmert en dat het kader vormt voor ondersteuning aan de gemeenten bij vooral de opvang van katten en honden.

Om een goede dienstverlening in degelijke infrastructuur te garanderen, ondersteunt de provincie Limburg de asielen via investeringssubsidies. De voorbije jaren werden de blinde vlekken in het opvangplan verder weggewerkt. Zo werd het dierenasiel in Sint-Truiden ondersteund met een investeringssubsidie van 325 000 euro voor de bouw van een nieuw kattenpaviljoen en renovatiewerken. Voor de bouw van een nieuw dierenasiel in Lommel werd een investeringssubsidie van 984 245 euro toegekend. En nu is dus Genk aan de beurt.

Gedeputeerde Bert Lambrechts, bevoegd voor dierenwelzijn, benadrukt het belang van het dierenasiel in het provinciale plan: "Ons plan is nu bijna gebiedsdekkend, en daar zijn we best trots op. Zo’n samenwerking is uniek in Vlaanderen. We hebben Limburg opgedeeld in vier opvanggebieden, elk met een erkend dierenasiel. In die asielen kunnen enkel de gemeenten terecht die aangesloten zijn en een structurele solidaire bijdrage in de werkingskosten van het asiel van hun opvanggebied goedkeurden (0,35 euro/inwoner). Het Genkse dierenasiel is nu al verantwoordelijk voor de grote zone Midden-Limburg en bijna de helft van de Limburgers. De provincieraad besliste dan ook om hiervoor een investeringssubsidie van 1,5 miljoen euro op te nemen in de meerjarenplanning 2020-2025."

De beslissing van de stad Genk om deze nieuwe locatie in Genk-Noord voor te stellen als een mogelijke nieuwe locatie voor het dierenasiel is slechts één -maar wel een cruciale- stap in een lang proces. Er is nog een hele weg af te leggen, maar het doel is wel om samen met alle betrokken partners en stakeholders de effectieve verhuis te realiseren tegen 2025.

Van zodra er meer zicht is op de uitwerking van het totaalproject, worden de aangesloten gemeenten en de gemeenten die hun interesse aangaven toe te treden tot het nieuwe dierenasiel uitgenodigd voor verder overleg om samen het project uit te werken.

Bekijk alle artikels uit Genk