Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

woensdag 28 oktober 2020

Genk: 850.000 euro voor sport- en speelruimtes (15 oktober 2020)

Stad Genk stelt haar speel- en sportruimteplan voor de periode 2020 tot 2025 voor. De stad voorziet hiervoor een budget van ruim 850.000 euro. Met een duidelijke visie is de stad van plan om de huidige speel- en sportruimtes in de stad te optimaliseren. Ook de installaties van intergenerationele ontmoetingsruimtes zijn één van de belangrijke punten in het nieuwe plan.

"Na overleg met verschillende sectoren en stadsdiensten hebben we de opmaak van dit plan kunnen realiseren", zegt schepen Toon Vandeurzen. De diensten Jeugd, Sport, Wijkontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en de groendienst zaten hiervoor rond de tafel. Ook werden voor enkele specifieke locaties andere diensten betrokken. Het plan werd op een integrale manier aangepakt, waarbij rekening gehouden werd met verschillende factoren. “Het is de eerste keer dat er zo integraal werd gewerkt voor een volledig plan voor de komende vijf jaren."

Tijdens de vorige legislatuur werd de nadruk voornamelijk gelegd op de drie grote speeltuinen in Genk.

"Toen hebben we de speeltuinen aan Jeugdcentrum Rondpunt 26, aan het Heempark en in Kattevennen volledig vernieuwd en opgewaardeerd. Nu wordt de focus gelegd op de wijken. Zo worden er speel- en sportruimtes voorzien centraal in de wijken, zodat ze beter toegankelijk zijn voor de inwoners. Ten slotte houdt het plan rekening met heel wat diverse criteria. Denk hierbij aan de huidige objectieve spreiding van de reeds aanwezige speel- en sportruimtes en de grootte en het type ervan. Er werd verder gekeken naar hoeveel jongeren in de buurt wonen en naar de geboortecijfers per wijk. Ook het aantal jonge inwoners per wijk is zeker van belang. Daarnaast houden we rekening met de noden en wensen vanuit de wijken, mogelijke blinde vlekken, het onderhoud en de slijtage van toestellen en de toekomstplannen van de stad."

Bekijk alle artikels uit Genk