Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zondag 29 mei 2022

Dilsen-Stokkem: Geen vergunning voor gascentrale in Dilsen-Stokkem (15 april 2021)

Aan het Duitse RWE, dat recent Dils-Energie overnam, wordt geen vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale in Rotem, Dilsen-Stokkem. De Limburgse deputatie volgt hiermee het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) dat stelt dat aangevraagde gasturbine stedenbouwkundig niet past in de omgeving en dat bijkomend onderzoek nodig is inzake de gevolgen van de uitstoot van stikstof.

"De huidige verkavelingsvoorschriften laten de voorziene inplanting momenteel niet toe. Er gelden bouwmogelijkheden tot max. 15 meter in het gebied. De vooropgestelde bouwhoogte van de gebouwen varieert tussen de 35 en 55 meter. De noodzakelijke schoorsteen is tot 75m hoog. Ook de huidige stikstof-impasse maakt een correcte beoordeling niet mogelijk", zegt Inge Moors (CD&V), gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening. De nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale van 920 megawatt was gepland op het industrieterrein van Rotem langs de Zuid-Willemsvaart. De vergunningsaanvraag werd eind december 2020 bij de provincie ingediend. De inplanting van een nieuwe elektriciteitscentrale en het vergunningenparcours zijn een bijzonder delicate materie. "Hoewel we samen in het dagdagelijkse leven bijzonder afhankelijk zijn van elektriciteit, wil niemand graag een elektriciteitscentrale dicht in de buurt. Tijdens het verplichte openbaar onderzoek werden dan ook liefst 1225 bezwaren ingediend met bezorgdheden over de ligging en de CO2-uitstoot. Vandaag oordeelt de Limburgse deputatie dat de inplanting van de gascentrale op die locatie niet opportuun is.“De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) was unaniem ongunstig."

Bekijk alle artikels uit Dilsen-Stokkem