donderdag 13 mei 2021

Dilsen-Stokkem: Schoolomgeving in Dilsen verkeersveiliger (31 augustus 2020)

De schoolomgeving in het centrum van Dilsen werd in opdracht van de stad Dilsen-Stokkem heraangelegd, met steun van de Vlaamse Overheid via de subsidie Veilige Schoolomgeving van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

De werken in de schoolomgeving hadden extra aandacht voor de kwetsbare weggebruiker: er werd midden van de verschillende scholen een autovrij voetgangers- en fietsgebied aangelegd.

Burgemeester Sofie Vandeweerd: "De aanleg van dit autovrij gebied kadert binnen de centrumvernieuwing van Dilsen die we reeds jaren geleden hebben aangevat. Hierbij stond telkens het verbeteren van de veiligheid van de fietsers en voetgangers voorop. Denk maar aan de aanleg van het autovrije centrumplein, de heraanleg van de parkings op het Koning Boudewijnplein en de Borreshoefstraat en de investeringen in een aantal kruispunten en fietspaden. In dit gebied is immers de scholencampus van Dilsen gelegen, waar dagelijks zo’n 2.000 leerlingen naar school komen."

"Door het openbaar domein tussen de verschillende scholen voor te behouden voor fietsers en voetgangers, willen we als stadsbestuur het signaal geven dat we verder willen inzetten op fietsmobiliteit", zegt schepen Koen Sleypen. "We zijn immers volop bezig met de opmaak van een fietsplan, waarvan dit project reeds een voorafname is. Door deze autovrije doorsteken te midden van de verschillende stedelijke scholen, kunnen fietsers en voetgangers op een veilige manier tussen het centrumplein, het dubbelrichtingsfietspad langs de Rijksweg en de Borreshoefstraat bewegen."

Burgemeester Vandeweerd: "De aannemer is eind mei gestart met de werken, toen nog in volle coronacrisis. Het was niet altijd gemakkelijk werken voor de aannemer, maar gelukkig is het project tijdig klaar geraakt en kan op 1 september het schooljaar van start gaan in een nieuw kleedje. In het najaar zullen we nog de nodige groenbeplantingen aanbrengen in het gebied en er zullen ook nog zeven zitbanken worden geplaatst."

"We blijven ondertussen verder werken aan nieuwe projecten inzake verkeersveiligheid", vult schepen Sleypen aan. "In het najaar starten we immers met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Bloemendaal. Op deze manier maken we de scholencampus in Dilsen veiliger richting Stokkem. En op de Hoogbaan richting Rotem leggen we nieuwe fietssuggestiestroken aan."

Het project heeft een kostprijs van 210.000 euro, waarvan 50% gesubsidieerd werd door de Vlaamse Overheid. De middelen werden toegezegd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Minister en titelvoerend burgemeester Lydia Peeters: "Investeren in verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten die ik als minister van Mobiliteit naar voor heb geschoven. Wanneer we onze schoolomgevingen veiliger en toegankelijker kunnen maken voor kwetsbare weggebruikers, kunnen we meer jongeren aanmoedigen om te voet of met de fiets naar school te komen. Sinds mijn aantreden heb ik al aan 164 Vlaamse steden en gemeenten een subsidie toegekend om de veiligheid te verhogen in 604 schoolomgevingen, goed voor een totaal bedrag van 4,1 miljoen euro. Voor Limburg gaat het al over 94 schoolomgevingen in 17 steden en gemeenten en een uitgekeerd bedrag van 716.642,16 euro."

Momenteel werkt Lydia Peeters aan een nieuwe subsidie voor veilige schoolroutes: "We moeten komende jaren de knelpunten op deze routes zoveel mogelijk wegwerken. Uit cijfers die vandaag werden gepubliceerd door het instituut voor verkeersveiligheid Vias blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 2.500 kinderen in hun woon-schooltraject verwikkeld raken in een verkeersongeval, wat neerkomt op veertien per schooldag. Samen met onze lokale besturen wil ik dan ook deze schoolroutes aanpakken, want een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets."

"Ik ben dan ook heel trots dat ik als minister vandaag dit project mee mag openen. Het is een mooie realisatie geworden in mijn eigen stad, een voorbeeldproject voor andere gemeenten. Ik roep alle lokale besturen dan ook op om te blijven investeren in veilige schoolomgevingen. Het verhogen van de verkeersveiligheid is een essentiële voorwaarde om het stappen en trappen in de toekomst op een verantwoorde en duurzame manier aan te moedigen", aldus Lydia Peeters.


Bekijk alle artikels uit Dilsen-Stokkem