zaterdag 15 juni 2024

Business: VKW roept de politici op om heilige huisjes te doorbreken, samen te werken en snel daadkrachtige regeringen op poten te zetten (10 juni 2024)

Verkiezingen juni 2024. Werkgeversorganisatie VKW feliciteert alle verkozenen, dankt hen voor hun engagement en wenst hen alle succes toe. VKW roept de politici op om heilige huisjes te doorbreken, samen te werken en snel daadkrachtige regeringen op poten te zetten.

VKW engageert zich voor een regio die is voorbereid op de uitdagingen van morgen. "Dat engagement gaven we vorm in een toekomstvisie met tien krachtige boosters en 100 concrete actiepunten. Hiervoor knoopte VKW in de aanloop naar de verkiezingen constructieve gesprekken aan met de Limburgse partijtop van alle politieke partijen over hoe we onze regio futureproof naar een betere toekomst kunnen leiden. Wat we de komende weken graag zullen herhalen met alle Limburgse verkozenen."

"Nu de emotie van de verkiezingskoorts achter de rug is, moet het echt terug over de inhoud gaan." Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder VKW Limburg: "We roepen op om snel werkbare en daadkrachtige regeringen op poten te zetten die gedurfde keuzes maken. En die hierbij focussen op een beperkt aantal speerpunten, maar die ook zonder taboes aanpakken. Door komaf te maken met heilige huisjes, maar steeds in dialoog met alle stakeholders. Geef ondernemers daarbij ook voluit vertrouwen en ruimte. Zodat zij de hun eigen ambitie vol in de strijd kunnen werpen voor hún rol in dit verhaal: jobs en welvaart creëren.”

"Samen met onze collega-werkgeversorganisaties lanceerden we in de aanloop naar de verkiezingen de campagne één stem voor Limburg. Waarmee we gezamenlijke ondernemersprioriteiten op tafel legden. We roepen de Limburgse verkozenen op om in belangrijke Limburgse dossiers met één stem te spreken, zoals we zelf ook toonden met dit opgemerkte initiatief. We roepen de toekomstige regeringen op om voluit voor welvaart en fundamentele hervormingen te gaan. Tijd voor daadkracht dus."

Bekijk alle artikels uit Business