Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

donderdag 6 oktober 2022

Business: Futurn en Mathieu Gijbels (her)ontwikkelen de voormalige Recorsite in Hasselt tot een duurzame bedrijvencampus (31 augustus 2022)

Futurn en Mathieu Gijbels hebben torenhoge ambities voor de Recorsite: één van de meest duurzame — misschien wel dé duurzaamste — bedrijvencampussen van Vlaanderen realiseren. Dat doen ze samen met een aantal partners. Architectencollectief UAU Collectiv, ook verantwoordelijk voor het Hasseltse Stadhuis, neemt plaats aan de tekentafel. Daarnaast werken Futurn en Mathieu Gijbels intensief samen met landschapsarchitect Studio Basta en met Enerdo, een studiebureau voor energie en duurzaamheid.

Het nieuwe uithangbord voor de site, RE|CORE, staat voor de terugkeer naar de kern, naar datgene wat er écht toe doet: een duurzame bedrijfseconomische context creëren die toelaat rendabel te zijn én die de gezondheid van mens en milieu voorop plaatst.

Mathi Gijbels: "Wij ontwikkelen niet zomaar een bedrijventerrein. We bouwen een community van gelijkgestemden die samen kiezen voor echte duurzaamheid. Om die ambities nog concreter te maken, stellen wij een charter op waarin we duurzame energie en welzijn verankeren. Ondernemingen die zich op de bedrijvencampus vestigen, ondertekenen het charter. Enkel bedrijven met dat ambitieniveau treden toe tot de RE|CORE community."

Gunther Biddelo (Futurn): "De site ligt in industriegebied. Dat blijft de hoofdbestemming van het nieuwe project. Niettemin mikken we met RE|CORE op een levendige mix van bedrijfsgebouwen en kantoorachtigen voor grote en kleine ondernemingen. Dat vullen we aan met ondersteunende diensten en andere functionele bestemmingen."


"Alles is te vinden onder één duurzaam dak. We willen verschillende soorten ondernemers aantrekken. Aan die diversiteit passen we de site aan. Het project komt tegemoet aan de noden van iedereen: huidige en toekomstige ondernemers, medewerkers en bezoekers. De voorziene faciliteiten van de site belichamen die filosofie. Enkel zo kan de community zich maximaal ontplooien", legt Mathi Gijbels uit.

Door de nabijheid met het stadscentrum van Hasselt maakt de site deel uit van het aangrenzende stedelijk weefsel. Door de site open te breken en de verschillende mobiliteitsmodi terug te laten aanknopen op de al bestaande assen in en rond Hasselt, zal de campus fungeren als een nieuw stadsdeel. In tegenstelling tot vandaag moet de nieuwe ontwikkeling ervoor zorgen dat er een transparante en aantrekkelijke site ontstaat die connecteert met de omgeving. Het creëren van werkgelegenheid en de implementatie van interessante maatschappelijke functies bieden een grote meerwaarde voor de stad. Door de unieke ligging net buiten het centrum, afgescheiden van omliggende woonzones, biedt de locatie veel mogelijkheden. Nabij genoeg om een interessante connectie te zoeken met het stadscentrum, afgescheiden genoeg om activiteiten te laten plaatsvinden zodat bedrijven kunnen floreren dankzij deze dualiteit.


Groepsfoto vlnr: Gunther Biddelo (Futurn), Frederik Vaes (UAU Collectiv), Nele Kelchtermans (Schepen van Cultuur, Klimaat en Mondiaal Beleid), Mathi Gijbels (Mathieu Gijbels), Steven Vandeput (Burgemeester Hasselt), Rik Dehollogne (Schepen van Lokale Economie, Centrummanagement, Toerisme, Werk, Landbouw, Markten & Foren) en Bert Lambrechts (gedeputeerde provincie Limburg).
Foto: Futurn / Mathieu Gijbels

Bekijk alle artikels uit Business