Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 25 juni 2022

Bree: 16 nestkasten voor basisschool Don Bosco Gerdingen (17 mei 2022)

Iedereen kent wel de huiszwaluw en de boerenzwaluw, maar in Bree is de gierzwaluw ook in ruime aantallen aanwezig. Gierzwaluwen zijn trekvogels die overwinteren in Afrika en naar ons komen om te broeden. Ze nestelen in inhammen van gebouwen. Jammer genoeg is de huidige bouw- en renovatiestijl hier niet meer op gericht. Hierdoor nemen de natuurlijke nestplaatsen van de gierzwaluw af.

Gelukkig kunnen deze vogels binnenkort weer op een extra locatie terecht, dankzij Basisschool Don Bosco Gerdingen.

Het gebrek aan nestgelegenheden voor zwaluwen kan je opgevangen door het plaatsen van kunstnesten. Deze nesten kunnen tegen de gevel geplaatst worden of ingebouwd worden in of achter de gevelsteen. Basisschool Don Bosco Gerdingen bouwt samen met stad Bree een gloednieuwe sporthal. De hoge gevel kan perfect dienen voor de inbouw van enkele nestkasten.

Schepen Jo Vandersteegen: "Stad Bree schonk afgelopen week 16 nestkasten aan Don Bosco Gerdingen om in te bouwen in de gevel van de nieuwe sporthal. Die zullen daar binnenkort mooi kunnen dienen als nieuwe thuis."
Basisschool Don Bosco Gerdingen bouwt samen met stad Bree een gloednieuwe sporthal. De hoge gevel kan perfect dienen voor de inbouw van enkele nestkasten voor gierzwaluwen. Op die manier stimuleren we de nestgelegenheid voor de gierzwaluw in onze stedelijke omgeving. Foto: Communicatie stad Bree

Bekijk alle artikels uit Bree