Het aantal corona-besmettingen in en rond Oudsbergen neemt fors toe

dinsdag 19 oktober 2021

Bree: Fluvius moderniseert transformatorstation in Bree (20 mei 2021)

In Gerdingen, een deelgemeente van Bree, vernieuwt Fluvius het transformatorstation. Het netbedrijf trekt er niet alleen een nieuw gebouw op voor de 10 kV-cellen. Fluvius moderniseert de bijbehorende 70 kV-componenten in open lucht. Want in tegenstelling tot in de rest van Vlaanderen, beheert Fluvius in Limburg ook het 70kV-hoogspanningsnet.

Om het landelijke Limburg van elektriciteit te voorzien, bouwde de toenmalige Provinciale Limburgse Elektriciteitsdienst (PLED) in lang vervlogen tijden er een hoogspanningsnetwerk uit. Dat werd later overgedragen aan Interelectra (het huidige Fluvius Limburg), dat er het midden- en laagspanningsnet beheert.

Aan het transformatorstation in Gerdingen komen drie 70 kV-luchtlijnen toe. Die zijn aangesloten op een transformatorveld in open lucht. Fluvius vervangt momenteel de vier oude transformatoren van 20 MVA door twee nieuwe van 50 MVA, die lokaal de spanning van 70 kV omzetten naar 10 kV. Bovendien moderniseert het netbedrijf alle buiten opgestelde 70 kV-componenten.

Een transformatorstation is één van de 250 belangrijkste knooppunten van ons elektriciteitsnet. Zo'n station vernieuwen, is een complexe onderneming die je niet zo maar van vandaag op morgen doet. Al in 2016 ging Fluvius van start met onder andere de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe station. Ondertussen is het nieuwe gebouw klaar en uitgerust met de 10kV schakelapparatuur en de elektrische borden voor de aansturing van de 70 kV- installatie. Vanuit dit transformatiestation vertrekken de 10kV-kabels naar de schakelposten en de klant- en distributiecabines.

Eén nieuwe transformator van 50 MVA is intussen klaar. Binnenkort hangt Fluvius al 50 % van de belasting over van het oude naar het nieuwe gebouw. Dan wordt de nieuwe transformator in dienst genomen. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, is er een noodverbinding tussen het oude en het nieuwe gebouw. Tegen eind dit jaar wordt ook de tweede transformator van 50 MVA vernieuwd. Als ook die in dienst is genomen, verdwijnt de noodverbinding en worden de twee oude transformatoren afgebroken.


Fluvius moderniseert transformatorstation in Bree
Foto: Fluvius

Bekijk alle artikels uit Bree