vrijdag 18 juni 2021

Bree: Vanaf zondag weer verkeer mogelijk tussen Opitter en Neeroeteren (23 oktober 2020)

Zondag 25 oktober zijn de vernieuwingswerken aan de N721 Maaseikerbaan – Breeërweg, tussen het centrum van Opitter (Bree) en Neeroeteren (Maaseik) zo goed als klaar. Verkeer zal daardoor opnieuw in beide richtingen mogelijk zijn. Voor de openstelling plaatst de aannemer vrijdagavond nog de toplaag asfalt op het laatste stuk gewestweg, waarbij de rijweg volledig wordt afgesloten tussen Den Tip en de Bergstraat. Het is de laatste grote inspanning voor iedereen kan genieten van de nieuwe rijweg met vrijliggende fietspaden.

Rudi Cober, schepen van Openbare Werken in Bree: "We zijn blij dat we als aanbestedende overheid de werken kunnen afronden. Dat ging toegegeven niet zonder slag of stoot, en door corona zijn we noodgedwongen langer aan de slag geweest. Maar ik ben nu vooral verheugd met het eindresultaat. Het is een enorme verbetering. Ik bedank ook uitdrukkelijk de inwoners van Opitter voor hun begrip en constructieve medewerking."

Edgard Stijven, schepen van Openbare Werken in Maaseik: "Ook wij zijn tevreden en bedanken Bree en AWV voor de goede samenwerking. We zien een grote troef in het ruime fietspad van de Breeërweg, langs de Zuid-Willemsvaart. In verbinding met het jaagpad langs de vaart is het nu nog aangenamer fietsen."

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken: "Vlaanderen steunt volop financieel lokale besturen om zelf fietspaden langs gewestwegen aan te leggen. Dat past binnen de ambitie om de fietsveiligheid te verhogen. Met de middelen uit het Vlaamse relanceplan zal ik de komende jaren de fietsinvesteringen fors optrekken, met een focus op fietsinfrastructuur. Zeker nu veel mensen de fiets hebben (her-)ontdekt tijdens de coronacrisis, is het belangrijk dat men kan blijven fietsen en dit op conforme en comfortabele fietspaden. Zeker in schoolomgevingen en op schoolroutes wil ik lokale besturen motiveren om veiligheidsingrepen te doen en dit met subsidies vanuit de Vlaamse Overheid.'

Voor de rijweg wordt opengesteld, moet de aannemer nog de toplaag asfalt plaatsen tussen het kruispunt Den Tip en de Bergstraat. Vanaf vrijdagavond 23 oktober 20 uur is die zone van de rijweg volledig afgesloten. "Mits gunstige weersomstandigheden plaatsen we vrijdagavond de kleeflaag en op zaterdag de toplaag asfalt en de nieuwe wegmarkeringen. Verkeer van Neeroeteren naar Bree via de Maaseikerbaan is dan tijdelijk niet mogelijk. Er loopt een omleiding via Kinrooi."

"Zondag 25 oktober zullen we officieel de weg in beide richtingen openstellen tussen Opitter en Neeroeteren. Het eenrichtingsverkeer naar Bree vervalt daardoor. Na het weekend moet de aannemer nog de laatste afwerkingen uitvoeren, met slechts beperkte verkeershinder. Het gaat dan om het aanwerken van de bermen en wat klinkerwerken."


Bekijk alle artikels uit Bree