Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be --

dinsdag 1 december 2020

Bree: Nieuw in Bree: fietsstraten (10 augustus 2020)

Stad Bree geeft in al de mobiliteitsprojecten de prioriteit aan de zachte weggebruiker. "De fiets is en blijft het meest duurzame, gezonde vervoersmiddel. De fietser, zowel recreatief als functioneel, moet zich comfortabel en veilig over ons wegennet kunnen verplaatsen, zonder zich zorgen te maken over het gemotoriseerde verkeer."

"We proberen dit op verschillende manieren te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door vrij liggende fietspaden aan te leggen langs onze drukke gewestwegen," legt schepen Mario Knippenberg (Schepen "We willen echter ook onze lokale wegen zo inrichten dat de fietser zich vrij en zorgeloos kan verplaatsen."

Overal schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Koning fiets wordt het nieuwe normaal. "Wij willen in Bree uiteraard niet achterblijven en voeren een grote fietszone in. Deze zone komt er niet enkel voor de lokale fietser, maar wordt ook ingericht in functie van onze schoolgaande jeugd en ligt op enkele belangrijke schoolroutes."

Een fietsstraat biedt de fietsers een duidelijk kader aan om hun voorrang op te eisen:
- Auto’s mogen fietsers NOOIT inhalen in een fietsstraat.
- Fietsers mogen gebruik maken van de volledige breedte van de rijweg.
- De snelheid wordt beperkt tot 30 km/u

"We zijn zeer blij met deze veranderingen, zeker omdat we tijdens de huidige coronacrisis vraag is naar bijkomende fietsinfrastructuur."


Extra info: https://www.bree.be/sites/default/files/public/PPT%20-%20Fietszone.pdf

Bekijk alle artikels uit Bree