dinsdag 27 juli 2021

Bree: Genkse M-hotel wordt schakelzorgcentrum voor Oost-Limburg (3 april 2020)

De eerstelijnszones Maasland en Kemp & Duin, die 10 gemeenten omvatten, hebben de handen in mekaar geslagen om samen een schakelzorgcentrum in te richten in het kader van de corona-epidemie. Gisteren besliste de stuurgroep van deze tijdelijke vereniging om aan de gouverneur het voorstel over te maken om het M-hotel, gelegen in Genk-centrum aan de Molenvijver, hiervoor als locatie te gebruiken. Vanmorgen gaf wnd. gouverneur Carlier groen licht, zodat de voorbereidingen vandaag al starten.

Een schakelzorgcentrum dient als een capaciteitsbuffer, een tijdelijke oplossing die achter de hand wordt gehouden in deze coronatijden. Bij dreigende overbelasting van de ziekenhuizen kan een schakelzorgcentrum opengaan om patiënten op te vangen met een relatief beperkte zorgnood (dus geen intensieve zorgen), maar die toch nog te veel zorg nodig hebben om al naar huis terug te kunnen. Het is de provinciegouverneur die ingediende locaties goedkeurt; de Vlaamse Regering beslist of en wanneer een schakelzorgcentrum actief zal worden in een bepaalde regio en zorgt voor de financiering. Zo is er bepaald dat Limburg vier schakelzorgcentra mag inrichten. Het M-hotel is het vierde in Limburg en kan patiënten opvangen uit één van de 10 gemeenten van de twee genoemde eerstelijnszones.

Onder meer het oude ziekenhuis van Maaseik, Home Fabiola in Maasmechelen en een aantal hotels in het Genkse kwamen in het vizier. Het M-hotel, gelegen aan de Molenvijver in Genk, blijkt het best te beantwoorden aan het gezochte profiel. De ligging is vlot bereikbaar. De buitenruimte is voldoende groot om te voldoen aan de logistieke vereisten. Als hotel met centrale gangen waarop de kamers uitkomen + een aantal ruimtes voor logistieke / administratieve functies, beschikt het al over heel wat van de faciliteiten die nodig zijn.

Het is zelfs mogelijk om in dit gebouw twee verschillende patiëntenstromen in te richten: één corona en één niet-corona, mocht dat nodig blijken. Bovendien heeft het hotel dankzij een eerder project in samenwerking met het ZOL, al ervaring als zorghotel.

Of en wanneer dit schakelzorgcentrum geactiveerd moet worden, dat is koffiedik kijken. Alles hangt af van het verdere verloop van de corona-epidemie en de druk die deze legt op het ZOL, ZMK en andere ziekenhuizen in het Limburgse. Toch starten de initiatiefnemers vandaag nog met het verder klaarmaken van dit centrum zodat een eventuele activatie op korte termijn al mogelijk is.

Het gebruik van het M-hotel voor dit doel houdt geen enkel risico in voor de buurt en omwonenden. Stad Genk verspreidt vandaag nog een bewonersbrief bij de omwonenden om hen te informeren en gerust te stellen mocht dat nodig zijn. Ook de handelaars en Wereldhave, eigenaar van Shopping I, zijn op de hoogte gebracht. De 10 gemeenten van de eerstelijnszones danken Different Hotels voor de openheid om mee te denken en samen te werken om dit initiatief te realiseren in de strijd tegen het coronavirus, ten behoeve van de gezondheid van alle inwoners.

De betrokken gemeenten:


Gemeente As, burgemeester Tom Seurs
Stad Bree, burgemeester Liesbeth Van der Auwera
Stad Dilsen-Stokkem, burgemeester Sofie Vandeweerd
Stad Genk, burgemeester Wim Dries
Gemeente Kinrooi, burgemeester Jo Brouns
Gemeente Lanaken, burgemeester Marino Keulen
Stad Maaseik, burgemeester Johan Tollenaere
Gemeente Maasmechelen, burgemeester Raf Terwingen
Gemeente Oudsbergen, burgemeester Lode Ceyssens
Gemeente Zutendaal, burgemeester Ann SchrijversFoto: M-hotel Genk aan de Molenvijver.

Bekijk alle artikels uit Bree