Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

woensdag 17 augustus 2022

Bilzen: Fietssnelweg F76 tussen Heesveld en Spurkerweg officieel geopend (30 augustus 2021)

De aanleg van het vrijliggende fietspad van bedrijventerrein Kieleberg via Heesveld tot op Spurkerweg is helemaal voltooid en dat mag gevierd worden. Met de nieuwe fietssnelweg heeft Bilzen er een veilige en comfortabele verbinding bij voor actieve weggebruikers. Het traject werd vandaag plechtig geopend in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Limburgs gedeputeerde van Mobiliteit Bert Lambrechts.

Burgemeester Johan Sauwens: "De stad heeft zich voorgenomen om deze legislatuur zo'n tien kilometer vrijliggende fietspaden extra aan te leggen. Dankzij de goede samenwerking met het Vlaams Gewest en de provincie Limburg wordt vandaag een verbinding opengesteld van drie kilometer tussen het industrieterrein Kieleberg en Bilzen-centrum. De fietsers uit de woonkernen Schoonbeek, Eik, Heesveld en Bilzen krijgen nu 3,5 km veilig fietspad dankzij de realisatie van de missing links en verlichting. Dit komt zowel de woon-school- en woon-werkrelatie ten goede, alsook het vrijetijdsfietsen. Nu al maken meer dan 250 fietsers dagelijks gebruik van dit pad. Dit gaat enkel maar toenemen."

Gedeputeerde Bert Lambrechts, bevoegd voor mobiliteit: "De ingrepen in Bilzen kaderen in de verdere uitbouw van fietssnelweg F76, die Genk en Tongeren met elkaar verbindt. De Spurkerweg, Heesveld en Twaalbunderweg kregen vrijliggende fietspaden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de oversteek ter hoogte van de Sint-Jozefstraat en Eik, die wellicht deze week in gebruik kan worden genomen. Voor deze werken aan de fietssnelweg kan de stad rekenen op een fietsfondssubsidie van 100 %. Het provinciebestuur prefinanciert deze subsidie, maar de helft daarvan wordt terugbetaald door de Vlaamse overheid. De subsidie bedraagt 838.965 euro voor de aanleg van de fietssnelweg. Voor de verlichting vanaf de Twaalfbunderweg tot en met Spurkerweg krijgt Bilzen een bijkomende subsidie van 160.000 euro. Samen met de Vlaamse overheid investeren we dus een klein miljoen euro in de uitbouw van dit stuk fietssnelweg. Hopelijk stimuleert dit meer Limburgers in en rond Bilzen om de fiets te nemen."

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare weken Lydia Peeters stond erop de officiële opening van de Bilzerse fietssnelweg persoonlijk bij te wonen: "Dit soort fietsrealisaties is niet alleen belangrijk voor de gemeente in kwestie maar ook voor de provincie én Vlaanderen. Al die niveaus zetten sterker en sterker in op duurzame mobiliteit en de veiligheid van actieve weggebruikers, deze fietsambitie wil ik komende jaren vanuit Vlaanderen verder ondersteunen. Kwalitatieve fietsverbindingen zorgen dat inwoners zich probleemloos naar het werk, school of de winkel kunnen begeven, we willen bij zoveel mogelijk mensen een fietsreflex aanwakkeren om tegen ten laatste 2025 het functioneel fietsen in Vlaanderen te doen stijgen tot 20 %. Tegelijk komen veel toeristen naar Bilzen en Limburg om te fietsen. Hoe beter de infrastructuur, hoe vaker ze hier zullen terugkeren. Dat is prima nieuws voor de lokale handelaars en horeca."

De aangelegde fietspaden maken deel uit van de F76 fietssnelweg die in de toekomst Genk met Tongeren moet verbinden. Via een overkoepelende studie wordt het gehele tracé van deze fietssnelweg bepaald. Zodra het tracé vastligt, zal de provincie in de komende jaren steden en gemeenten zoals Bilzen verder ondersteunen in de realisatie van het F76-tracé op hun grondgebied.Officiële opening fietssnelweg Heesveld - Spurkerweg (Bilzen)
Foto: Communicatie/persdienst Limburg

Bekijk alle artikels uit Bilzen