maandag 18 oktober 2021

Bilzen: Stad Bilzen start loket om opvangvraag in kaart te brengen (3 maart 2021)

Bilzerse ouders die op zoek zijn naar opvang voor hun baby of peuter kunnen voortaan terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang. De stad richtte dit neutraal informatie- en ondersteuningspunt op om hen te helpen. Ze kunnen zowel online terecht als in het antennepunt in het Huis van het Kind.

Gepaste en beschikbare opvang vinden blijkt vaak een hele onderneming. Het Lokaal Loket Kinderopvang brengt daar verandering in. Het vereenvoudigt de zoektocht van (aanstaande) ouders aangezien ze zich tot één centraal infopunt kunnen wenden. Om hen zoveel mogelijk te bereiken wordt zowel een digitaal platform als fysiek loket ingericht. Het digitaal loket is een samenwerking met Opvang.Vlaanderen, dat alle mogelijkheden in kaart bracht.

Schepen van kinderopvang Griet Mebis: "Ouders kunnen zich aanmelden via http://www.bilzen.be/kinderopvang, het aanbod doorzoeken en meteen een aanvraag indienen. De opvanginitiatieven verwerken de aanvraag en informeren hen persoonlijk over de beschikbare plaatsen. We hebben speciaal een softwareprogramma aangekocht dat heel gebruiksvriendelijk werkt om het de ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken."

De vraag naar kinderopvang blijft groeien en overstijgt het aantal beschikbare plaatsen.

Schepen Mebis onderstreept het belang van het Loket: "Dankzij dit platform gaan wij meer zicht krijgen op de vragen en noden van ouders en het aanbod van onthaalouders. Hierdoor kunnen interessante gegevens verzameld worden en zullen we in de toekomst het beleid er beter op kunnen afstemmen. Ook vanuit het Agentschap Opgroeien kunnen de cijfers gebruikt worden bij het toekennen van bijkomende plaatsen."


Bekijk alle artikels uit Bilzen