info@limburgnieuws.be -

vrijdag 18 september 2020

Bilzen: Vlaams Belang Bilzen stelt concrete maatregelen voor (16 maart 2020)

Ook lokale besturen ontsnappen niet aan de gevolgen van de Coronacrisis. "We zien dat een aantal centrumsteden in Limburg het ons voor doen. Bilzen profileert zich graag als een bloeiende handelsstad waar kleinhandel en horeca centraal staan en veel aandacht verdienen. Het Vlaams Belang stelt in dat opzicht graag een aantal constructieve maatregelen voor die onze lokale zelfstandigen en onze (kwetsbare) burgers ten goede komen", zegt Annick Ponthier van Vlaams Belang.

Concreet stelde de partij voor:
-het stadsbestuur extra ondersteunende maatregelen neemt om voor horecazaken, zelfstandige kleinhandel en kmo’s op Bilzers grondgebied die getroffen werden door de gevolgen van het coronavirus de schade te verzachten. Een vrijstelling voor één jaar van de terrasbelasting voor horecaondernemers met terrassen kan een voorbeeld hiervan zijn.

-het stadsbestuur initiatieven neemt om de meest kwetsbare groepen, zoals senioren en mensen in armoede te ondersteunen in hun dagdagelijkse taken (bijvoorbeeld een boodschappendienst, het sociale isolement van ouderen in rusthuizen verzachten door hen bij te staan in digitale communicatie met hun familieleden/kennissen, e.d.)

-elke inwoner een tegoedbon krijgt die na de coronacrisis kan aangeboden worden in elke Bilzerse horecazaak

-het stadsbestuur voorziet in een tegemoetkoming voor verenigingen die door afgelaste evenementen financieel schade leden

-via de gekende stedelijke informatiekanalen een overzicht beschikbaar wordt gesteld aan de bevolking van de diensten van lokale horecazaken/restaurants die afhaalmaaltijden voorzien en/of aan huis leveren.

"Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat deze maatregelen de geleden schade voor de lokale middenstand en voor de burgers kan verzachten", aldus Annick Ponthier.


Bekijk alle artikels uit Bilzen