Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips

woensdag 26 januari 2022

Beringen: Meer ratten in Limburg (16 september 2014)

De aanvragen voor het bestrijden van ratten bij particulieren is momenteel verdubbeld. Dit komt doordat er geen rattenvergif meer door de stad wordt verdeeld, maar ook doordat de inwoners het advies van de rattenvanger niet opvolgen. Momenteel gaat de rattenvanger van de stad Beringen op verschillende plaatsen een hopeloze strijd aan tegen de ratten. Daarom worden de preventieve maatregelen nog eens kenbaar gemaakt.

"Indien we merken dat er geen gevolg wordt gegeven aan deze preventieve maatregelen, wordt de werking van de rattenvanger ter plaatse ook stopgezet. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis voelen. Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden."

Enkele tips om ratten te vermijden:

Laat geen etensresten rondslingeren.
Zorg dat al het voedsel veilig weggeborgen zit in afgesloten tonnen en dozen gemaakt uit harde en duurzame materialen.

Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is. Eventueel kan je een schoteltje gebruiken zodat je het voedseloverschot ’s avonds kan wegnemen.

Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet op hopen of in zakken.

Vermijd langdurige voedselopslag en gebruik altijd eerst de oudste voorraad, stapel verpakte veevoeders in losstaande stapels.

Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.

Ruim regelmatig op in en rond gebouwen. Zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.

Een goed onderhouden riolering vermindert kans op ratten.

Neem het voedselaanbod weg door:

Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen.
Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren.
De huisdieren verstandig te voeden.

Neem de beschutting weg door:
Te zorgen dat er geen ruimte meer is onder het hok.

Inwoners kunnen ook beroep doen op de stedelijke rattenvanger die advies verleend en de ratten probeert weg te jagen.
INFO: 011 42 24 26.

Bekijk alle artikels uit Beringen