info@limburgnieuws.be -

zondag 20 september 2020

Zutendaal: Het Scharnier versterkt sociaal woonaanbod in Genk, As en Zutendaal (15 mei 2020)

De raad van bestuur van Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Het Scharnier keurde recent een nieuw groeipad van de organisatie goed. Mede dankzij de verdubbeling van de toelage van de gemeenten Genk, As en Zutendaal kan SVK Het Scharnier de komende jaren 45, in plaats van 15, extra woningen verhuren. Hiermee onderschrijven alle betrokken partners het belang van een sociaal en betaalbaar woonaanbod in de regio.

Om haar werking verder te kunnen uitbouwen, vroeg SVK Het Scharnier aan Genk, As en Zutendaal (Oudsbergen werkt samen met een ander SVK, red.), een verhoging van de toelage. Met name van 0.55 euro naar 1 euro per inwoner voor de periode 2020-2025. Het bedrag zal jaarlijks volledig opgevraagd worden, een eventueel overschot zal worden teruggestort.

Elke Acciani, directeur SVK Het Scharnier: "Dit hertekende groeipad voorziet in 15 reguliere inhuringen van panden, waarbij de toewijzing volgens de wachtlijst gebeurt, en 30 bijkomende inhuringen van huizen die zullen worden toegewezen aan een doelgroep die nood heeft aan een stabiel woontraject. Ik denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen. Met de keuze voor huizen willen we langdurig sociaal wonen mogelijk maken. Ook deze toewijzingen zullen gebeuren aan de hand van de wachtlijst waarbij het aanbod wordt geweigerd aan personen die niet voldoen aan de vooropgestelde inkomenscriteria."

Alessandro Cucchiara, Genkse schepen bevoegd voor Wonen: "De verdubbeling van de toelage werd opgenomen in het Genkse meerjarenbeleidsplan. Ik besef, net als mijn collega’s, dat het SVK een vangnet/tussenoplossing is voor de lange wachttijden voor een sociale woning. De verdubbeling van de toelage is dan ook meteen een heel sterk signaal om te werken aan de versterking van sociaal en betaalbaar wonen in onze regio."

Bjorn Ulenaers, schepen gemeente As, bevoegd voor Wonen: "De middelen die Genk, As en Zutendaal zullen investeren in het SVK gaan vooral naar groepen inwoners die kampen met een erg laag inkomen en op de private huurmarkt een groot deel van dat inkomen aan huur moeten geven. Het SVK biedt een aanzienlijke correctie (30 %) op de gemiddelde huurprijs. Voor deze doelgroep blijven we jaarlijks 15 woning bijkomend inhuren op de private woonmarkt."

Ann Schrijvers, burgemeester Zutendaal: "De nood aan gezinswoningen neemt de laatste jaren toe. Maar slechts 19 % van de woningen van het SKV zijn gezinswoningen. Daarom is er nood aan meer gezinswoningen in de woningmix van het SVK. In 2019 gebeurden er 71 toewijzingen. De 30 woningen die we extra willen inhuren, zullen dus vooral gezinswoningen zijn. Goed nieuws voor de gezinnen met kinderen die op de wachtlijst staan."

Momenteel zijn er 571 kandidaat-huurders waarvan de helft alleenstaanden. Ria Grondelaers, Genkse schepen van Sociaal Welzijn: "19 % zijn alleenstaanden met één of meerdere kinderen. 21 % zijn koppels met 1 of meerdere kinderen. In totaal staan er 580 kinderen op de wachtlijst. Dit betekent dat de huisvesting van deze kandidaat-huurders een sterk instrument is in de strijd tegen kinderarmoede. De uitbreiding van het groeipad zal dan ook sterk gericht zijn op gezinswoningen, om meer op de behoefte van de huishoudens met kinderen te kunnen inspelen."


Bekijk alle artikels uit Zutendaal