donderdag 4 maart 2021

In Limburg: Milieu- Mestwetgeving: Grootschalige gerechtelijke actie (11 februari 2021)

Op dit moment is een grootschalige gerechtelijke en politionele actie in uitvoering, verspreid over verschillende locaties in Vlaanderen en Nederland. Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir, eveneens bevoegd voor Omgeving, reageert op de gerechtelijke, politionele en bestuurlijke actie die momenteel in uitvoering is in Vlaanderen en Nederland.

"Gelet op het potentieel risico voor schade aan het milieu en de openbare gezondheid ben ik als Vlaams minister bevoegd voor Omgeving, Justitie en Handhaving tijdig ingelicht en op de hoogte van deze gecoördineerde actie. Het is ontegensprekelijk dat dergelijke actie weloverwogen opgestart wordt en het resultaat is van sterke aanwijzingen van onwettige praktijken gerelateerd aan de Vlaamse milieu- en mestwetgeving. Meteen heb ik het initiatief genomen binnen mijn handhavingsbevoegdheden om, aanvullend op de gerechtelijke en politionele actie, een bestuurlijke actie te laten uitvoeren door de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De handhavers van deze diensten begeven zich op dit moment naar de betrokken locaties voor de uitvoering van bestuurlijke handhavingsacties. Ik heb het volste vertrouwen dat de samenwerking tussen mijn diensten, politie en gerecht goed zal verlopen."

"Om het belang van het onderzoek, zowel gerechtelijk, politioneel als bestuurlijk, niet te schaden kan over de verder inhoud van de dossiers, alsook de identiteit van de betrokkenen, geen verdere details vrijgegeven worden. Ik heb meteen aan mijn diensten gevraagd de volledige historiek van de betrokken bedrijven en betrokken personen te bezorgen."

"Al deze acties moeten er samen voor zorgen dat alle feiten naar boven komen. Enkel op die manier is het mogelijk om personen of ondernemingen die zich schuldig maakten aan illegale praktijken, zonder pardon, daarvoor verantwoordelijk te stellen."

"Onze milieuwetgeving dient bij uitstek om Vlaanderen en alle Vlamingen die er leven te beschermen. Elke overtreding hiervan is puur crimineel gedrag, brengt ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen in het gedrang en moet, zonder pardon, bestraft worden."

"De Vlaamse overheid zal zich dan ook burgerlijke partij stellen in het gerechtelijk onderzoek, zodra dat mogelijk is."


Bekijk alle artikels uit In Limburg