donderdag 4 maart 2021

In Limburg: Opleidingscentrum voor reddingshonden (27 januari 2021)

De provincie Limburg, de Stichting Vicky & Alexis, het PLOT en de Stad Genk slaan de handen in elkaar en kondigen het Reddingscentrum Vicky & Alexis op de terreinen van het PLOT in Zwartberg aan. In dit reddingscentrum zullen honden en hun geleiders getraind worden op het zoeken naar vermiste of bedolven personen, en brandweerlui getraind in het bevrijden van personen vanonder het puin.

"Met de Stichting Vicky & Alexis beslisten we te investeren in het opsporen en redden van slachtoffers. De samenwerking met het PLOT in Genk past perfect bij deze doelstelling", zegt Guy Storms, co-voorzitter van de Stichting Vicky & Alexis.

"Het opsporen van slachtoffers bij rampen, verdwijningen en andere calamiteiten is fysiek en psychisch uitermate belastend en snelheid is van het grootste belang. Dit vergt een aanpak die gestoeld is op professionaliteit en doorgedreven training van hond en begeleider in omstandigheden die de realiteit benaderen. De oprichting van een professioneel trainingscentrum komt aan die behoefte tegemoet."

De effectieve realisatie van dit reddingscentrum is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen gelijkwaardige partners.

De provincie Limburg stelt de grond ter beschikking. Het provinciebestuur kocht deze site al aan in 2012 voor de uitbouw van een Limburgse veiligheidscampus rond het PLOT. In 2019 volgde op de site de oprichting van een multifunctionele oefenhal voor de opleiding en training van politie, brandweer en ambulanciers.

Gedeputeerde Bert Lambrechts, bevoegd voor veiligheid en het PLOT: "De plannen voor een reddingscentrum lagen al enkele jaren op tafel, maar kregen een doorstart toen de provincieraad eind 2019, met de goedkeuring van het meerjarenbudget, het licht op groen zette voor een nieuw hoofdgebouw voor het PLOT op deze site. Dit signaal effende meteen ook de weg voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het reddingscentrum, dat volgens het BPA landschappelijk geïntegreerd moest worden in het geheel van de veiligheidscampus."

Stad Genk faciliteert de bouwwerken en zorgt voor de logistieke invulling en ondersteuning, ook financieel. Burgemeester Wim Dries: "Stad Genk is bijzonder blij om samen met partners deze veiligheidscampus te kunnen realiseren. Dit mooie initiatief is helaas ontstaan uit een tragisch ongeval, maar kan op deze manier wel iets heel moois betekenen voor vele anderen. Men zal in het reddingscentrum op een realistische wijze kunnen oefenen om toekomstige reddingsacties nog beter uit te voeren. We zijn dan ook bijzonder verheugd met de investeringen van het PLOT en de Stichting Vicky en Alexis en dragen graag ons steentje bij met technische werken en omgevingsaanleg en het mee faciliteren van verschillende oefensituaties."

Last but not least: de Stichting Vicky & Alexis financiert via donaties de realisatie van het Reddingcentrum Vicky & Alexis. "Onze appreciatie en dank gaat uit naar al onze donateurs, de provincie Limburg, de stad Genk, de Civiele Bescherming en vooral het PLOT voor zijn voortrekkersrol. Ook danken we Rotary Genk-Staelen, Ronde Tafel Genk en White Light voor hun donaties aan het project", aldus Guy Storms van de stichting.

De provincie Limburg schakelde het architectenbureau D&A uit Ham in om met de expertise van het PLOT de nodige ontwerpen te maken. De Stichting Vicky & Alexis fungeert als bouwheer en laat zich ondersteunen door architect Robrecht Asnong van het architectenbureau ESA uit Sint-Truiden voor de opvolging van de werken om de site van het reddingscentrum concreet vorm te geven. Voor de praktische coördinatie van de werf kan de Stichting rekenen op de diensten van gepensioneerd projectcoördinator. Technische onderdelen worden vervaardigd door bereidwillige provinciale scholen in het technisch- en beroepsonderwijs.

Deze site met een oppervlakte van ruim 3000 m² is momenteel in volle opbouw. Begin februari wordt een container geplaatst en gestart met de aanleg van de oefenconstructies.

Het PLOT is, met alle expertise waarover het beschikt omtrent het opleiden van reddingshonden van brandweerdiensten en civiele bescherming, grote voortrekker. Zo worden er vijf oefenconstructies uitgebouwd waar reddingshond en begeleider zich stelselmatig kunnen specialiseren. Niet alleen wordt er een hindernissenparcours voorzien, maar ook een hoop autobanden, een stapel paletten en een oefenopstelling met een groot aantal autowrakken. Het orgelpunt is een massale puinhoop die een ingestorte huizenblok simuleert. Deze puinhoop omvat een aanpasbaar buizenstelsel op verschillende niveaus zodat honden hier quasi ongelimiteerd hun ultieme reddingsoefeningen kunnen aanleren. Een zesde oefenconstructie richt zich niet op de honden, maar op de brandweerploegen die de redding van de gevonden personen zullen uitvoeren. Zij leren hier de slachtoffers van onder het puin te bevrijden.

De opbouw van de eerste drie oefensituaties met name de bandenberg, de opstelling van autowrakken en de puinhoop gebeurt in het voorjaar; het hindernissenparcours en het reddingsgedeelte zullen later in 2021 worden gerealiseerd.

De ingebruikname van het reddingscentrum en daarmee ook de start van de effectieve hondenopleidingen is voorzien voor het najaar 2021. In eerste instantie zal het PLOT, naast politiehonden, Belgische kynologenteams behorende tot de brandweer en civiele bescherming opleiden. In een latere fase zal het PLOT ook burger hondenverenigingen die zich profileren in dit domein, naar een hoger niveau trachten te tillen en aan testen onderwerpen, zodat er zekerheid is over hun kwaliteit. Het uiteindelijke doel is om over meer gekwalificeerde reddingshondenteams te beschikken, die inzetbaar zijn bij rampen zoals aardbevingen of grote ontploffingen.
Foto: Plot Limburg / Provincie Limburg

Bekijk alle artikels uit In Limburg