Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

donderdag 24 september 2020

In Limburg: Minister Weyts weigert erkenning middelbare school in Genk (1 september 2020)

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft geen erkenning aan Plura C, de nieuwe naam van het Selam-college in Genk. "De school heeft banden met de conservatieve islamitische beweging Milli Görüs en volgens een advies van de Onderwijsinspectie en informatie van de Staatsveiligheid eerbiedigen de inrichters onvoldoende de internationale en grondwettelijke kinderrechten. We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn vooraleer we groen licht geven", zegt minister Weyts.

Scholen hebben een officiële erkenning nodig om bijvoorbeeld subsidies te kunnen krijgen van de Vlaamse Overheid. Vroeger kreeg een nieuwe school haast automatisch een erkenning, maar vandaag gaat er een grondige screening aan vooraf. Een school kan bovendien enkel erkend of gesubsidieerd worden na formele goedkeuringsbeslissing bij ministerieel besluit. Om een erkenning te krijgen moet een school onder meer de grond- en mensenrechten zoals beschreven in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens strikt naleven.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts weigert nu een aanvraag tot erkenning van Plura C, een nieuwe middelbare school in Genk. "De aanvraag werd ingediend door dezelfde vzw Lectio. Die aanvraag werd toen geweigerd omdat de school de Grondwet en de internationale mens- en kinderrechten niet zou naleven. Volgens informatie van de Staatsveiligheid zou de school zelfs kunnen uitgroeien tot een extremistische vector in het Limburgse onderwijslandschap."

Weyts wijst de nieuwe aanvraag nu af op basis van een negatief advies van de Onderwijsinspectie. "Er zijn nog steeds onvoldoende garanties dat Plura-C de nodige eerbied toont voor de internationale en grondwettelijke kinderrechten. De vzw Lectio komt onvoldoende tegemoet aan de bezwaren tegen de vorige aanvraag voor het Selam-college. De gedeeltelijke wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur overtuigt niet. De nieuwe school zou nog steeds gevestigd worden in gebouwen die kosteloos ter beschikking gesteld worden door een vzw verbonden aan de Milli Görüs-beweging, die een religieus-islamitische orde voorstaat."Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts

Bekijk alle artikels uit In Limburg