Limburg - Nieuws - Regio - Lokaal - Vakantie - Uittips - Stuur je bericht met foto: info@limburgnieuws.be

zaterdag 13 augustus 2022

Business: Stad Tongeren en VDAB bundelen de krachten (11 maart 2022)

In de afgelopen 12 maanden ontving VDAB meer dan 380.000 vacatures. In elke provincie is dat een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder. Om al die vacatures ingevuld te krijgen, schakelt VDAB de hulp in van lokale besturen. Ook de stad Tongeren gaat nu een samenwerking aan met VDAB. Daardoor doet meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten mee met de activering van de brede beroepsbevolking. Tegen eind 2022 wil VDAB een samenwerking afgesloten hebben met 86% van de steden en gemeenten.

Momenteel werken 155 steden en gemeenten al samen met VDAB. Vandaag wordt een overeenkomst afgesloten met het 156e lokale bestuur, stad Tongeren. Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: "We willen met elke stad en gemeente in Vlaanderen samenwerken. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg willen we nog meer samenwerkingsverbanden zien. Idealiter zijn dat samenwerkingsverbanden met meerdere gemeenten omdat dat de lokale slagkracht vergroot. Ik ben tevreden dat we vandaag onze samenwerking met Tongeren kunnen bekend maken, maar ook met de de omliggende gemeenten slaan we graag de handen in elkaar om nog meer burgers naar werk te begeleiden."

De stad Tongeren, het OCMW en VDAB Limburg werken een gezamenlijke, lokale arbeidsmarktstrategie uit. Hiervoor gaan ze een samenwerkingsovereenkomst aan die loopt tot eind 2025. De samenwerking tussen Tongeren en VDAB Limburg kadert in de ambitie van de Vlaamse regering om de komende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job te helpen en zo een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bekomen in Vlaanderen.

De focus in deze overeenkomst ligt op drie ambities: meer mensen terug aan de slag laten gaan, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, ook wel levenslang leren genoemd. Een versterkte samenwerking tussen de VDAB en lokale besturen is één van de hefbomen binnen het Vlaams Regeerakkoord om deze ambitie te bereiken. Samen met VDAB Limburg gaat de stad Tongeren deze uitdaging aan.

Om deze ambities waar te maken werden er 5 actiedomeinen uitgewerkt in Tongeren:
- het vermijden van jeugdwerkloosheid
- activeren
- inclusieve economie
- acties naar bedrijven
- loopbanen van burgers

Burgemeester Patrick Dewael: "Op 1 februari 2022 waren er 977 werkzoekenden in onze stad. De helft van de werkzoekenden in Tongeren is laaggeschoold, 1/4 de zijn 55 plussers en 1/3 de zijn niet-Belgen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we dit percentage steeds meer terug dringen en de 977 werkzoekenden en werklozen in onze stad opnieuw aan een job helpen. De grootste uitdaging gaat zijn om de laaggeschoolden te kunnen omscholen en hen aan een geschikte job te helpen."Stad Tongeren en VDAB bundelen de krachten
Foto: Communicatie Stad Tongeren

Bekijk alle artikels uit Business