Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be --

vrijdag 27 november 2020

Business: Ruben Lemmens: Cijfers zijn alarmerend (27 oktober 2020)

Dubbel zoveel Limburgse bedrijven maakten de voorbije 12 maanden gebruik van economische en/of tijdelijke werkloosheid dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een bevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg bij ruim 450 Limburgse ondernemers en bedrijfsleiders.

Niet onverwacht, maar vooral de eenvoudigere aanvraag om personeel op tijdelijke werkloosheid te kunnen zetten blijkt doorslaggevend om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Zo gaf liefst 72% van de ondervraagden aan dat die soepele vorm van tijdelijke werkloosheid voor hun bedrijf van levensbelang was tijdens de eerste golf van het coronavirus. Nu het virus weer in alle hevigheid toeslaat vragen UNIZO en VKW Limburg dan ook dat deze corona-steunmaatregel zo snel mogelijk voor alle bedrijven en sectoren in nood verruimd en verlengd wordt tot minstens halfweg 2021, om een economische catastrofe te vermijden.

Ook in de toekomst zal de versoepeling om gebruik te maken van economische werkloosheid essentieel zijn om de Limburgse economie staande te houden. Voor de komende 12 maanden zijn er slechts weinig méér bedrijven die een afname verwachten (24%) dan bedrijven die een verdere toename in het vooruitzicht stellen (16%), per saldo -8 procentpunt. Alle sectoren voorzien voor de lichte afname voor de komende 12 maanden, enkel in de groothandel is dit meer uitgesproken. Gekeken naar grootte van bedrijven verwachten vooral kleinere bedrijven eerder nog een verdere toename van het gebruik van economische/tijdelijke werkloosheid. Bij bedrijven vanaf 20 werknemers verwacht nog altijd meer dan 80% er ook in de komende 12 maanden beroep op te moeten doen. Opnieuw piekt dit bij de bedrijven tussen 50 en 99 werknemers (86%).Ruben Lemmens (VKW Limburg): "De cijfers uit onze bevraging die wij samen met UNIZO organiseerden, zijn alarmerend. Zo gaf 72% van de respondenten aan dat een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona van levensbelang was om de voorbije zes maanden door te komen. Daarbovenop geeft 69% aan dat een versoepelde vorm van tijdelijke werkloosheid echt nodig blijft voor zijn of haar bedrijf in 2021. De maatregel drukt de kosten voor de werkgever die omzet ziet wegvallen door de crisis, terwijl de werknemers toch aan het bedrijf verbonden blijven met het oog op de herneming en de toekomst. Dit is een zeer belangrijk aspect om de continuïteit van onze economie te waarborgen tijdens het herstel. Het is dan ook noodzakelijk deze bedrijven die mogelijkheid te geven."


-VKW Limburg en UNIZO Limburg vragen snelle verruiming en verlenging tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

-Verdubbeling gebruik tijdelijke werkloosheid in afgelopen jaar

-Voor 7 op 10 was tijdelijke werkloosheid van levensbelang om 1ste golf te overleven

Bekijk alle artikels uit Business