www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Zutendaal: Natuurherstel De Hoefaert gestart (26 januari 2017)

De Hoefaert is een waardevol natuurgebied op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal. De waterhabitats bevinden zich grotendeels in een slechte staat. "Toch zijn deze vijvers en hun omgeving van Europees belang. Ze behoren tot het Natura 2000-gebied Overgang Kempen-Haspengouw en herbergen Europees beschermde habitats en soorten. Daarom diende het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen met de Stad Bilzen, de provincie Limburg, NV De Scheepvaart en natuurvereniging Orchis een projectaanvraag in om deze Europese topnatuur te herstellen", zegt schepen Veerle Schoenmaekers.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: "De provincie heeft 9,5 ha in eigendom in De Hoefaert in Bilzen. Het beheer van deze gronden is via een concessie overgedragen aan Orchis vzw. De andere gronden zijn eigendom van NV De Scheepvaart en de stad Bilzen. Het projectgebied is circa 31 ha groot, dus ongeveer 1/3de op eigendom van de provincie. Van de investeringssubsidie van Vlaanderen voor een maximaal bedrag van 190 600 euro, zal de provincie max. 21 000 euro in 2017 cofinancieren."

De projectaanvraag werd in september 2015 goedgekeurd. Hierdoor kregen we de nodige financiƫle middelen om de vijvercascade in de Hoefaert te herstellen. De vijverprofielen en de dijken van 5 vijvers worden aangepakt, de op- en aflaten vernieuwd en de verbindingen tussen de vijvers opnieuw open gemaakt. Daarnaast worden de omliggende heischrale zones hersteld door struik- en boomopslag te verwijderen.

"Samen met alle partners werd in 2016 gewerkt aan de voorbereidingen van de werken. Ondertussen zijn de exacte plannen en de nodige vergunningen rond en kunnen we starten met de inrichtingswerken om dit bijzonder stukje natuur te herstellen. Op die manier werken we als stadsbestuur, samen met de provincie Limburg, NV De Scheepvaart, Orchis en het regionaal landschap aan de realisatie van de Europese natuurdoelen", zegt burgemeester Frieda Brepoels van Bilzen. "De natuurwaarde scoort op Vlaamse schaal bijzonder spectaculair, zowel in oppervlakte als in natuurdoelen. We zijn fier dat we als Stad hieraan kunnen meewerken."

De aannemer is begin januari gestart met de eerste kapwerken waardoor de twee vijvers langs het kanaal terug in het zicht liggen. Tegen eind 2017 zullen de werken afgerond worden. Het waterpeil in de vijf vijvers kan dan opnieuw gestuurd worden waardoor de vijvers voldoende water kunnen houden. Bovendien zijn de dijken hersteld en deels verbreed zodat ze gemakkelijker beheerd kunnen worden. Een aantal dijken wordt grazig gehouden zodat er voldoende licht aan het wateroppervlak kan en de grassen en kruiden zich opnieuw kunnen vestigen.


Bekijk alle artikels uit Zutendaal